Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.12. Валютні опціони

4.12. Валютні опціони

 

Валютні опціони, як і валютні ф’ючерси, поширені у міжбанківській торгівлі і на спеціалізованих біржах. Валютний опціон являє собою зафіксовані контрактом права (не обов’язки) купити (опціон «саll») або продати (опціон «put») певну суму певної валюти проти іншої валюти за обумовленою ціною (strike price) протягом специфічного періоду. Опціони здебільшого торгуються за всіма головними валютами на зразок ф’ючерсів. Також можлива торгівля опціонними крос-курсами. Купуючи опціон необхідно сплатити комісійні, що мають назву премії. Премії сплачуються незалежно від того, скористався покупець опціону своїм правом чи ні. При укладенні опціонного контракту одна зі сторін отримує право, тоді як інша несе відповідальність. Розрізняють чотири можливі операції:

купівля опціону на купівлю валюти;

купівля опціону на продаж валюти;

продаж опціону на купівлю валюти;

продаж опціону на продаж валюти.

Як правило, купівлю опціонів (іншими словами — «купівлю права») на купівлю або продаж валюти здійснюють компанії, що намагаються забезпечити покриття валютного ризику, а продаж опціонів («продаж права») на купівлю або продаж валюти здійснюється валютними спекулянтами.

Взагалі на вартість опціону впливають:

ціна реалізації;

поточний курс;

терміновий курс;

строк виконання;

уразливість валюти.

Вартість опціону поділяють на справжню та часову. Справжня вартість відповідає потенційному доходу, який володар опціону отримав би, здійснивши операцію на поточному ринку і на терміновому ринках. Наприклад, за поточного курсу EUR/USD =
= 1,1200 та ціні виконання 1,1300 покупець опціону «на продаж» валюти міг би купити її за курсом 1,12 та перепродати за курсом 1,13. Його прибуток становив би 0,0100 дол. США на кожному євро. Тому мінімальне значення премії опціону становитиме 0,0100 євро від суми опціону.

Приклад термінового ринку: Поточний курс EUR/USD =
= 1,1200, курс виконання опціону на продаж валюти EUR/USD =
= 1,1200, поточний курс на момент виконання опціону 1,0000. На момент виконання опціону його володар може купити валюту за поточним курсом 1,0000 та перепродати за курсом виконання 1,1200, отримавши у такий спосіб дохід 0,1200 дол. на кожному доларі. У цьому разі мінімальна вартість премії дорівнюватиме 0,1200 дол.

Справжня вартість опціону залежить від різниці між ціною виконання і строковим курсом. Наприклад, поточний курс EUR/CHF = 1,3500; шестимісячний форвардний курс EUR/CHF =
= 1,50; ціна виконання шестимісячного опціону EUR/CHF = 1,40. Згідно з цими даними справжня вартість опціонів буде такою: для американського опціону на купівлю — 0,1000 (1,5000 –
– 1,4000); для американського на продаж — 0,0500 (1,4000 –
– 1,3500); для європейського опціону на купівлю — 0,1000 (1,5000 – 1,4000); для європейського опціону на продаж — 0,0000, оскільки шестимісячний форвардний курс більший, ніж ціна виконання.

Часова вартість є другою складовою вартості опціону, що пов’язана з вартістю особливих переваг від володіння опціоном. Здебільшого вона залежить від двох параметрів:

уразливості валюти: чим уразливіша валюта, тим вигідніше мати опціон, що захищає від коливань курсу;

терміну виконання опціону: чим більший строк виконання опціону, тим більше шансів у його володаря реалізувати опціон, тому премія опціону збільшиться. Вважається, що премія для валюти з незначними коливаннями збільшується на 50 %, якщо строк виконання зростає вдвічі.

Розрізняють три типи опціонів залежно від співвідношення поточної ціни та ціни виконання опціону:

опціон «at the money» (при грошах) — якщо ціна виконання опціону дорівнює поточному обмінному курсу;

опціон «out of the money» (без грошей) — якщо ціна виконання опціону на купівлю валюти вища від  поточного курсу, а для опціонів на продаж — нижча від поточного курсу;

опціон «in the money» (у грошах) — якщо ціна виконання опціону при купівлі валюти нижча від поточного курсу, а при продажу валюти — вища від поточного курсу.

Тип опціону так само, як і інші фактори, є визначальним для його вартості.

Зазвичай вартість опціонів «at the money» та «in the money» вища, ніж для опціону «out of the money».

У принципі валютні опціони ідентичні процентним, які були розглянуті вище.

Валютний опціонний контракт — це угода, що дає власникові право, але не зобов’язує його купити або продати певну кількість валюти за погодженою ціною, у визначений момент в майбутньому.

Права й зобов’язання, пов’язані з опціонами, наведені в табл. 4.10.

Таблиця 4.10

ПРАВА Й ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ УГОДИ З ОПЦІОНАМИ

Суб’єкт угоди

«Колл»

«Пут»

Покупець або держатель

Право купити

Право продати

Продавець

Зобов’язання продати, якщо власник використовує
право купити

Зобов’язання купити, якщо власник використовує
право продати

За процедурою виконання розрізняють опціони таких видів:

Американський опціон — надає покупцеві право, але не зобов’язує його купити чи продати певну кількість базових активів за фіксованою ціною у разу настання терміну контракту або до нього.

Європейський опціон — передбачає ті самі права й зобов’язання, що й американський опціон, однак не може бути виконаний до настання терміну контракту, тобто виповнюється тільки в момент закінчення контракту.

Існують опціонні контракти на готівкову валюту і на валютні ф’ючерси. Вони торгуються на позабіржовому ринку і біржах, наприклад на Фондовій біржі Філадельфії (PHLX), СМЕ і MATIF, через автоматизовані системи або безпосередньо в залі біржі.

Розмір премій валютних опціонів залежить від цін валютних форвардів і волатильності обмінних курсів. Валютний опціон можна розглядати як поліс страхування від несприятливої динаміки обмінних курсів на валютних ринках.

Денний оборот позабіржового ринку валютних опціонів у квітні 2000 р. становив майже 97 млрд дол. США. На цьому ринку домінує незначна кількість великих банків та інвестиційних компаній, що ведуть глобальні операції і використовують власне або куплене програмне забезпечення для керування ризиками, пов’я­заними з валютними опціонами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+