Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.14. Комунікативні характеристики служб Інтернету

В табл. 4.1 представлені результати порівняння характе­ристик Інтернету з іншими традиційними засобами масової інформації (ЗМІ). До таблиці увійшли такі характеристики: засіб спілкування (1); можливість інтерактивної взаємодії (2); можливість контролю над отриманням інформації з боку споживачів (3); представлення інформації (4), вид пошуку (5); гнучкість ЗМІ (6), тобто здатність, використовуючи засіб, охопити необхідний об'єм аудиторії (місцевий, регіональ­ний, національний, міжнародний і т. д.); масштабованість (7) — можливість без істотного збільшення засобів, що вкла­даються, значно збільшити аудиторію.


Таблиця 4.1

Порівняння Веб з іншими ЗМІ

 

1

2

3

4

5

6

7

Газети

Немає

Так

Текст, графічне зображення

Лінійний

Середня

Немає

Жур­нали

Немає

Так

Текст, графічне зображення

Лінійний

Середня

Немає

Пошта

Немає

Немає

Текст, графічне зображення

Лінійний

Середня

Немає

Радіо

Немає

Немає

Звук

Лінійний

Низька

Немає

Телеба чення

Немає

Немає

Звук, відео

Лінійний

Середня

Немає

Веб

Так

Так

Текст, графічне зображен­ня, звук, відео

Неліній­ний

Висока

Так


міжособова взаємодія (2) і міжмашинна взаємодія (3); вид інформації, що представляється (4); симетричність зворотно­го зв'язку (5) і можливість інтерактивної взаємодії (6).

Таблиця 4.2 Характеристики комунікативних служб Інтернету

 

1

2

3

4

5

6

Електронна пошта

Так

Так

Текст, графіка, звук

Так

Немає

Списки розсипки

Так

Так

Текст

Так

Немає

Конференції

Так

Так

Текст

Так

Немає

ЧАТ

Так

Так

Текст, графіка

Так

Так

Веб

Так

Так

Текст, графіка, звук, відео

Немає

Так

Відеоконференції

Так

Немає

Звук, зображення

Так

Так

Представлені дані ілюструють широкий діапазон видів комунікацій в Інтернеті. За розв'язання окремих завдань не­обхідний додатковий аналіз кожної із служб Інтернету на предмет оцінки її ефективності і придатності.


Результати порівняння Інтернету з традиційними ЗМІ по­казують, що комунікаційне середовище Інтернету володіє рядом значних особливостей і переваг:

-    інтерактивний характер комунікації;

-    багатофункціональна модель комунікації «багато хто до
багато кого», органічно включаюча моделі «один до багато
кого» і «один до одного», дозволяє реалізувати широкий
діапазон видів комунікаційної взаємодії, виходячи з потреб
клієнтів і засобів, що використовуються ними;

-    контроль над пошуком і отриманням інформації, що
дозволяє   споживачам  займати  активну  позицію  в   ко­
мунікаційному процесі;

-    широкий діапазон видів представлення інформації;

-    висока гнучкість і масштабованість;

-    можливість нелінійного пошуку інформації, яка обу­
мовлена гіпермедійним способом її представлення.

В табл. 4.2 представлені результати аналізу комунікатив­них служб Інтернету: комунікаційні служби Інтернету (1),

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+