Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.3. Управління ризиком

Характерною особливістю страхового ринку є непередбаченість можливого результату, тобто він має ризиковий характер. Тому після дослідження сутності ризику важливо з’ясувати питання, пов’язані з управлінням ним. Практикою напрацьовано певні методи управління ризиком:
1) Метод усунення ризику (спроба уникнення ризику (не слід виробляти та продавати небезпечну продукцію), але зникає і можливість отримання прибутку).
2) Метод запобігання втрат і контроль допомагає уникнути випадковостей і знизити збитки.
3) Метод поглинання (відшкодування збитків за рахунок власних коштів).
4) Метод страхування дає змогу розподілити ризик між великою кількістю страхувальників, які під нього підпадають.
Управління ризиком в страхуванні – це заходи спрямовані на зменшення ризику в системі страхових відносин. Воно здійснюється в три етапи:
1) Дослідницький (деталізоване дослідження ризиків, збір і аналіз інформації про них, оцінка ризиків).
2) Підготовчий, який передбачає порівняння характеристики та ймовірностей ризику на основі його аналізу та оцінки. Результатом цього аналізу є вирішення питання: “Якою мірою ризик, прийнятний до страхування?”: Повністю; Частково; Зовсім не прийнятний.
3) Вибір конкретних засобів які можуть вплинути на ризик зменшивши його або усунувши зовсім.
При аналізі ризику аналізуються всі ризикові обставини які його характеризують. Для більш успішної оцінки ризику виділяються критерії оцінки тобто групи ризику, кожна з яких включає приблизно однакові за ознаками об’єкти.
Оцінка об’єкта необхідна для визначення розміру страхової суми, а оцінка ризику дає можливість визначити відповідну ціну страхової послуги.
Для найбільш повної і достовірної оцінки ризику та визначення ймовірності збитку необхідно мати відповідну достовірну інформацію. Для цього здійснюють тривале спостереження за великою кількістю об’єктів.