Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО)

4.4. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО)

Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) про­йшли великий історичний шлях становлення й розвитку. Вони змінювалися паралельно зі змінами інформаційних технологій, програмних і технічних засобів оброблення інформації, методів і засобів розроблення, концепції побудови ІС.

Ринок КСБО розпочав формуватися з кінця 80-х років. Сьогодні існує велика кількість різноманітних програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку: від засобів автоматизації локальної задачі бухгалтерського обліку до повнофункціональної КСБО в складі ІС підприємства.

Існує залежність між масштабом підприємства та типом застосовуваних у КСБО інформаційних технологій

Ця залежність обумовлена як потребами в інформаційних технологіях для реалізації функцій КСБО, так і можливим рівнем затрат на її створення й супроводження. Чим менший масштаб підприємства, тим відносно простіший бухгалтерський облік, менша інтенсивність інформаційних потоків. Для цього класу систем існує потреба в нескладних (а отже, недорогих) інформаційних технологіях. Відомо, що для великих підприємств КСБО є невід’ємною частиною ІС підприємства, тому вибір інформаційних технологій КСБО диктується інформаційною системою підприємства. Найбільший простір для вибору інформаційних технологій існує під час створення КСБО середніх деяких великих підприємств. Відповідність інформаційних технологій КСБО масштабу підприємства наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Інформаційні технології КСБО

Масштаб підприємства

Малі

Середні

Великі

Немережева, централізована БД

/////////////

 

 

Мережна, файл-сервер, централізована БД

 

/////////////

 

Мережна, клієнт—сервер, централізована БД

 

/////////////

////////////

Мережна, клієнт—сервер, розподілена БД

 

 

////////////

 

За повнотою та інтеграцією облікові функції розрізняються:

КСБО для окремих ділянок бухгалтерського обліку;

комплексні КСБО для всіх ділянок бухгалтерського обліку;

КСБО з розширенням функцій бухгалтерського обліку (наприклад, торгові системи, складські системи, системи управління продажем, системи закупівельної діяльності тощо);

цілком інтегровані з функціями управління підприємством КСБО.

Програмні продукти КСБО, як правило, мають модульну архітектуру, яка дає можливість автономно використовувати окремі функціональні модулі. Організаційно КСБО охоплює одне чи комплекс АРМ бухгалтерів, які можуть працювати як ізольовано, так і в мережному режимі.

Програмні продукти для КСБО відрізняються ступенями свободи. Так, в одних програмних продуктах допускається вибір компонентів інформаційних технологій — типу СУБД, архітектури мережі, інструментальних засобів проектування, в інших — технічні та програмні рішення замкнуті, не підлягають модифікації. Тенденції розвитку інформаційних технологій узагалі свідчать про те, що живучими виявляються ІС, орієнтовані на багато­платформеність, які допускають заміну компонентів базового й загального програмного забезпечення.

Ринок програмних продуктів КСБО пов’язаний із такими провідними фірмами-розробниками як: «1С:Підприємство», «ІНТЕЛЛЕКТ-СЕРВІС», «ПАРУС», «ГАЛАКТИКА», «ДІАСОФТ»,
«ІНФІН», «ІНФОСОФТ», «ОМЕГА», «R-STYLE SOFTWARE LAB», «COGNITIVE TECHNOLOGIES LTD», що забезпечують такий набір послуг:

розроблення, розповсюдження (продажу) готових програмних продуктів для створення КСБО;

консалтингові послуги з проектування КСБО, вибору програмних засобів;

створення інформаційно-правових систем для КСБО;

видання та розповсюдження літератури для КСБО;

організація навчальних центрів для підготовки користувачів КСБО.

Безперечний лідер серед розробників — фірма 1С, про продук­ти якої докладніше скажемо нижче.

Фірми-розробники КСБО пропонують широку номенклатуру програмних продуктів, що враховують потреби користувачів. Ряд фірм створює програмні продукти єдиної серії під загальною торговою маркою. Вони призначені для підприємств різних чи масштабів предметних сфер, мають типові елементи, використовують типові інформаційно-технологічні рішення.

Фірма «Інтелект-Сервіс» пропонує такі програмні продукти:

БЭСТ-4 — повнофункціональна, поширена й багатовалютна система оперативного (торгового, складського) і бухгалтер-
ського обліку. Уведення даних у систему здійснюється від первинних документів. БЭСТ-4 добре адаптується до специфіки конкретного підприємства;

БЭСТ-4 «Магазин» — автоматизація підприємств роздріб­ної торгівлі, забезпечує керування товарорухом від надходження товарів на складі до їх реалізації, підтримує оперативний і бухгал­терський облік, взаємодію з торговим устаткуванням;

БЭСТ «Компанія» — автоматизація керування великим підприємством торгівлі. Забезпечує оперативне керування торговими потоками, в тому числі облік закупівель, запасів, продаж товарів, розрахунків по зобов’язаннях. Автоматизовано всі функції бухгалтерського та податкового обліку. Для керування БД використовуються великомасштабні СУБД типу SQL-Server;

БЭСТ «Офіс» — повнофункціональна система керування малим підприємством. Забезпечує планування руху коштів, доходів і витрат, облік та аналіз господарської діяльності.

БЭСТ «План» — програма формування календарних збутових і виробничих планів для підприємств торгівлі, виробництва і сфери послуг, розрахунку витрат і собівартості продукції та послуг, аналізу ефективності варіантів планів, прогнозу результатів роботи.

БЭСТ-ПРО — комплексна автоматизація систем керування підприємств виробничого типу, торгівлі та сфери послуг. Забезпечує повний управлінський цикл, у тому числі ведення договорів, контроль взаєморозрахунків, планування виробництва та збуту, облік витрат на виробництво продукції (послуги), керування постачанням, розрахунок зарплати тощо.

Програмні продукти фірми «ПАРУС»:

ПАРУС 7.11 — повнофункціональна система автоматизації керування для малого й середнього бізнесу; .

ПАРУС «Система керування» — система автоматизації керування для промислових підприємств; :

ПАРУС «Аналітика» — аналітична програма для аналізу діяльності торгових підприємств;

ПАРУС «Бюджет» — система автоматизації керування для бюджетних організацій;

ПАРУС «Страхування» — система автоматизації керування для страхових компаній.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+