Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Оцінка політико-правового середовища

4.4. Оцінка політико-правового середовища

 

Для оцінки політико-правового середовища в зарубіжних країнах, а також для класифікації можливих партнерів за ступенем політичної стабільності та ліберальності законодавчої бази доцільно використовувати матричний підхід.

Таблиця 6

Стратегії зменшення політичного ризику

 

 

Період

 

Джерело

мінімізації ризику

 

 

До інвестування/

укладання контракту

 

Після інвестування/

укладання контракту

 

 

 

Внутрішнє,

самостійне рішення

та дії

  Мінімізація інвестицій  та місцеве запозичення

  Створення СП

  Робота за управлінським

    контрактом

  Франчайзинг

  Вертикальна інтеграція

 

  Мінімізація інвестицій

    та місцевої власності

  Набуття статусу VIP

      (very important partner)

    Маркетингова інтеграція

 

Зовнішня підтримка

  Державне страхування

  Приватне страхування

  Гарантії приймаючої сторони

    Приватне страхування

    Міжнародні юридичні норми


Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення понять «політика» і «політичне середовище».

2. Поясніть логіко-структурну схему дослідження політико-правового середовища.

3. Які політичні фактори країни, яка досліджується, повинен аналізувати маркетолог?

4. Як класифікуються можливі політичні дії країни? Охарактеризуйте їх.

5. Який існує взаємозв’язок між цілями уряду країни, що досліджується, та можливими політичними діями?

6. Які елементи політико-правового середовища власної країни повинен брати до уваги менеджер з міжнародного маркетингу?

7. Назвіть і охарактеризуйте міжнародні правові та політичні фактори, які впливають на визначення рівня політичного ризику?

8. Охарактеризуйте методи оцінки рівня політичного ризику.

9. Які стратегії зменшення політичного ризику існують до інвестування/укладання контракту?

10. Які стратегії зменшення політичного ризику застосовуються після інвестування/укладання контракту?

11. Як можна класифікувати можливих партнерів за ступенем політичної стабільності та ліберальністю комерційного законодавства?

 

Дискусійні запитання

1. За якими показниками, критеріями, параметрами менеджер з міжнародного маркетингу визначає картину політичної стабільності?

Як на рівні фірми можна організувати моніторинг політико-правового середовища зарубіжних ринків?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+