Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5. 2. Форми міжнародного кредиту

5.2. Форми міжнародного кредиту

 

Міжнародний кредит має різні форми, які можна класифікувати за кількома головними ознаками, що характеризують окремі сторони кредитних відносин, а саме:

за формою кредитування:

товарні кредити — міжнародні кредити, що надаються експортерами своїм покупцям у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежем у грошовій чи іншій товарній формі;

валютні (грошові) кредити — кредити, надані у грошовій формі: у національній або іноземній валюті;

за цільовим призначенням:

зв’язані кредити — надаються на конкретні цілі, обумовлені в кредитній угоді:

комерційні — для закупівлі певних видів товарів і послуг;

інвестиційні — для будівництва конкретних об’єктів, погашення заборгованості, придбання цінних паперів;

проміжні — для змішаних форм вивезення капіталів, товарів і послуг, наприклад у вигляді виконання підрядних робіт;

незв’язані, або фінансові, кредити — це кредити, які не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі;

за загальними джерелами:

внутрішні кредити — це кредити, що надаються національними суб’єктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним суб’єктам;

іноземні (зовнішні) кредити — кредити, що надаються іноземними кредиторами національним позичальникам для здійснення зовнішньоекономічних операцій;

змішані кредити — кредити як внутрішнього, так і зовнішнього походження;

за кредиторами:

приватні кредити — кредити, надані приватними особами;

урядові (державні) кредити — кредити, надані урядовими установами від імені держави;

кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій;

змішані кредити;

за формою забезпечення:

забезпечені кредити — кредити, забезпечені нерухомістю, товарами, товарними документами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як заставою;

бланкові кредити — кредити, надані під зобов’язання боржника вчасно їх погасити, документом при цьому виступає соло-вексель з одним підписом позичальника;

за терміном кредиту:

надстрокові — добові, тижневі, до трьох місяців;

короткострокові — до одного року;

середньострокові — від одного року до п’яти років, іноді до семи — восьми;

довгострокові — понад десять років;

за валютою позики:

у валюті країни-позичальника;

у валюті країни-кредитора;

у валюті третьої країни;

у міжнародній грошовій одиниці [СПЗ, екю (до 1999 р.), євро];

за технікою надання:

готівкові кредити, коли кошти зараховуються на рахунок боржника в його розпорядження;

акцептні кредити — надаються у формі акцепту тратти (переказного векселя) імпортером, переважно банком, що полегшує облік тратти в банку;

облігаційні позики — широко використовуються при залученні коштів на довгостроковій основі;

синдиковані і консорціальні кредити — дають змогу позичаль­никові мобілізувати особливо великі суми на довгий строк, тому що кредитором виступає не один банк, а кілька — «синдикат» чи кілька десятків банків — «консорціумів»;

за способом погашення:

з рівномірним погашенням;

з нерівномірним погашенням;

з одночасним погашенням;

з ануїтетним погашенням (% погашення за основним боргом).