Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

Тенденції розвитку інформаційних систем у фінансовій галузі в значній мірі зумовлені необхідністю забезпечення швидкого доступу користувача-фахівця до інформаційної бази з метою вирішення поставлених проблем. Тому при розробці автоматизованих систем застосовуються сучасні мережеві технології обробки даних, що дозволяють швидко та надійно здійснювати обмін інформацією між: клієнтами розприділеними на певній території. Розробка навіть дуже простих мережевих прикладних програм заснована сьогодні на концепції відкритих систем основою яких є технологія клієнт/ сервер, що забезпечує принципово новий рівень колективної обробки інформації. SQL-технології забезпечують фахівця-фінансиста можливістю підключатися до віддалених баз даних та виконувати пошук інформації за власними запитами.

 

5.1.    Телекомунікаційні інформаційні технології у фінансових установах.

5.2.    Технології обробки даних та основи проектування баз даних.

5.3.    Основи технології клієнт/сервер.

5.4.    Основи SQL-технології.

5.5.    Технологічні особливості використання баз даних в мережах.