Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів

5.1. Основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів

 

Переважну частину активів бюджетних установ становлять необоротні активи. Підсистема обліку необоротних активів охоплює:

облік надходження та руху;

облік зносу та ремонту;

облік вибуття.

Як і система бухгалтерського обліку загалом, зазначена облікова підсистема потребує організації. При цьому об’єктами такої організації мають бути перелічені щойно складові розглядуваної підсистеми.

Організація обліку необоротних активів являє собою процес вибору й упорядкування способів і прийомів, обробки й видачі достовірної та своєчасної вихідної інформації про наявність, рух, зберігання, використання і вибуття необоротних активів.

Щоб побудувати механізм реалізації такого процесу, необхідно організувати інвентарний облік, закріпити об’єкти необоротних активів за конкретними матеріально відповідальними особами, розробити облікові номенклатури, графіки руху носіїв облікової інформації та робочі інструкції тощо. На розв’язання зазначених завдань має спрямовуватися облікова політика установи чи організації.

Організацію обліку та контролю необоротних активів регламентують перелічені далі нормативні документи.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64.

Інструкція з обліку і зберігання музейних цінностей з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що знаходяться в державних музеях СРСР, затверджена Наказом Міністерства культури СРСР від 15.12.87 № 513.

Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.99 № 1192-14.

Порядок бухгалтерського обліку та фінансової звітності в бюджетних установах, гуманітарної допомоги, затверджений Наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 113.

Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання, затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.02.97 № 125/70.

Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей, затверджена Наказом Державного казначейства Украї­ни від 10.08.2001 № 141.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України від 10.08.01 № 1421/181.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116.

Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена Наказом Голов­ного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений Наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114.

Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61.

Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена Наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+