Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

5.3. Відносні величини: економічний зміст та форми виразу

Відносними величинами називають такі показники, які виражають кількісне співвідношення між ознаками, що характеризують досліджувані явища та процеси.

Відносна величина використовується в тому випадку, коли треба охарактеризувати:

в скільки разів одна ознака більша або менша за іншу;

яку частину становить одна ознака відносно іншої;

скільки одиниць однієї ознаки припадає на 1, 1000, 10000 одиниць іншої ознаки.

Відносну величину завжди одержують шляхом ділення, тому її можна подати у вигляді дробу:

.

 

Показник, що знаходиться у чисельнику (А), називається порівнюваною величиною, а той, що стоїть у знаменнику (Б) — базою порівняння. В залежності від розмірів обох величин використовуються різні форми виразу відносних величин, що дозволяє одержати відносну величину в зручному для сприйняття та інтерпретації вигляді.

У тому випадку, коли А > Б або А@Б, використовується коефіцієнтна форма виразу:

,

З формули видно, що результат ділення залишається без змін, при цьому його прийнято визначати з точністю до 0,001. Наприклад, на денній формі навчання є 2500  студентів, а на вечірній — 700.

.

Отже, на денній формі навчання нараховується у 3,6 рази більше студентів, ніж на вечірній.

Якщо А < Б або А@Б, використовується процента форма виразу (%):

 Отже, для одержання цієї форми виразу  результат ділення збільшується у 100 разів. Наприклад, у вересні реалізовано продукції на 12500 грн., а у серпні на 17400 грн.

.

Таким чином, у вересні обсяг реалізації продукції становив 71,8% порівняно із серпнем.

У тому випадку, коли А значно менше Б, застосовують промільну форму виразу (‰ — проміле):

В цьому випадку  результат ділення збільшується у 1000 разів.

Наприклад, на підприємстві працюють 7830 робітників та 420 службовців.

Отже, на 1000 робітників припадає 54 службовця.

У деяких випадках використовується продецімільна форма виразу відносних величин (0/000 — продецеміле):

 

 Для одержання цієї форми виразу результат ділення збільшується у 10000 разів.

Наприклад, в області проживає 1610 тис.чол. населення, а працює 34,5 тис. лікарів.

.

Отже, на 10000 жителів області припадає 214 лікарів.

При характеристиці рівня захворюваності населення та в інших окремих випадках застосовується просантимільна форма виразу (просантиміле - 0/0000):

.