Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.4. Ресурси непаливної мінеральної сировини

  Чорна металургія включає видобуток і збагачення залізної, марганцевої і хромової руд, виплавку чавуна і стали, виробництво сталевого прокату.   Важливе значення для   виробництва чорних металів мають   запаси залізної руди. Світові прогнозні ресурси залізної руди досягають приблизно 600 млрд. т, а розвідані запаси – 260 млрд. т.   Найбільші у світі родовища залізної руди знаходяться в Бразилії, Австралії, Канаді, Росії, Китаї,  США,  Індії,  Швеції.    Видобуток  залізної руди  у світі  складає 0,9 – 1,0 млрд. т у рік. Ресурсозабезпеченість світового господарства цим видом сировини – приблизно 250 років. Видобуток залізної руди у світі швидко  ріс у 50 – 70-і рр.: 1950 р. – 250 млн. т, 1980 р. – 900 млн. т.  У середині 80-х  рр. видобуток цього виду сировини пережив спад (до 850 млн. т у 1985 р.), але в 90-і рр. стабілізувалася на рівні 1 млрд. т. Знизився видобуток залізної руди в США, Західній Європі (через вичерпання ряду родовищ), а також у Росії, Казахстані, на Україні (через економічний спад). Разом з тим зростає  видобуток на легкодоступних родовищах Китаю, Бразилії, Австралії.

Найважливішою тенденцією в розвитку світової чорної металургії є переміщення її в країни, що розвиваються. У 1996 р. Китай вийшов у світові лідери виробництва стали. Південна Корея практично зрівнялася за цим показником з Німеччиною, а Бразилія випередила Англію і Францію. Країни, що розвиваються, виробляють в основному рядовий метал. У 90-х рр. відбулося різке скорочення металургійного виробництва в країнах-членах СНД (у два рази) і в країнах Центральної і Східної Європи (на 33%). У США і Японії провідні корпорації скорочують виробництво традиційної металопродукції, але при цьому розширюють випуск якісних металів і складних видів прокату. Зростання виплавки сталі відбувається тільки в країнах «нового освоєння» (Австралія, Канада, ПАР), що зумовлюється високим ступенем забезпеченості цих країн металургійною сировиною і паливом.

За сировиною для виробництва кольорових металів на першому місці знаходяться боксити. Їхні прогнозні запаси складають 50 млрд. т, у тому числі розвідані – 20 млрд. т. Найбільші родовища бокситів зосереджені в Австралії, Гвінеї, Бразилії, Венесуелі, на Ямайці. Видобуток бокситів досягає 80 млн. т у рік, так що нинішніх запасів має вистачити на 250 років.

Розвиток світової кольорової металургії протягом тривалого часу характеризувався стійким зростанням. У даний час виробляється 70 різних видів кольорових металів. Основна частка виплавки припадає на алюміній (45,4%), мідь (25,3%), цинк (15,8%), свинець (11%). Помітне місце на ринку кольорових металів займають також нікель, олово, кобальт, вольфрам, молібден і ін.

Однією з узагальнюючих характеристик рівня розвитку економіки в сучасних умовах стало споживання алюмінію на душу населення. Алюміній і його сплави в умовах усе зростаючих конструкційних і екологічних вимог витісняє чорні метали і їхні сплави там, де зниження маси виробу (транспортних засобів) забезпечує економію палива і збільшення швидкості. Середньодушове споживання алюмінію в середині 90-х рр. складало (кг): у США – 31,3;  у Японії – 31,6; у Німеччини – 24; у Росії – 3.

Для кольорової металургії розвинутих країн характерні наступні відмітні риси:

зростаюча частка вторинної сировини – металобрухту. Так, розвинуті країни зроб ставку на вторинну сировину, що у 90-х рр. забезпечувало 25% їхніх потреб у цинку й олові, 40% – у міді і 50% – у свинці;

підвищена увага до виплавки рідких металів (титана, магнію, германія, танталу, ніобію), у тому числі і стратегічно важливих;

перевага виробництва прокату і готової продукції, тоді як виплавка первинного металу усе більше переміщається в країни, що розвиваються.

Виплавка важких металів остаточно перемістилася в країни, що розвиваються, які все більше і більше освоювали заключні стадії виробництва.

Геологічні запаси мідних руд оцінюються в 860 млн. т, з них розвіданих –  450 млн. т (в Індії, Зімбабве, Замбії, Конго, США, Росії, Канаді). При нинішньому обсязі видобутку 8 млн. т  у рік розвіданих запасів мідних руд вистачить приблизно на 55 років.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+