Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.7. Формування прогнозів та планів.

5.7. Формування прогнозів та планів.

Порядок формування прогнозів та планів регулюється Кабінетом Міністрів України. Загальна схема організації розробки прогнозів і планів у країні має бути такою:

на плановий період формуються економічна політика, її цілі та пріоритети на рівні держави, визначаються економічні та правові підойми, потреби сектора загальнодержавного управління в товарах і послугах, після чого ця інформація через міністерства й територіальні органи управління доводиться до підприємств;

інституціональними (господарськими) одиницями всіх форм власності з урахуванням централізованих замовлень і потреб ринку розробляються та направляються відповідним галузевим міністерствам і територіальним органам бізнес-плани, що є основою для діяльності цих одиниць у плановому періоді;

територіальними  органами  з урахуванням  планів  галузевих  міністерств розробляються та направляються уряду країни проекти комплексних планів на відповідній території;

за дорученням уряду Міністерством економіки (спільно з Міністерством фінансів.   Міністерством   праці.   Національним   банком,   Антимонопольним комітетом,   Міністерством   зовнішньоекономічної   діяльності   та   торгівлі) розробляється та вноситься на розгляд уряду проект економічного плану на наступний рік;

одночасно з проектом економічного плану розробляється проект державного бюджету, який ураховує також проекти регіональних бюджетів (на основі рівня розвитку відповідних регіонів і нормативів розподілу державних і територіальних фінансових ресурсів).

Прогноз соціально-економічного розвитку економіки включає такі розділи:

Економічна кон'юнктура та політика: динаміка національної економіки за рестроспективний  (минулий)  період,   економічна  політика  на  перспективу (довгостроковий період), тенденції розвитку та структура національної економіки, міжнародна   економічна   кон'юнктура   та   шляхи   державного   регулювання економіки.

Структура економіки: потреби на перспективу в продовольчих товарах, одязі та взутті, будівництві та транспорті, товарах тривалого користування, тарі й пакувальних   матеріалах,   паперовій   продукції,   енергоносіях,   рекреаційних послугах (пов'язаних з відпочинком і оздоровленням) тощо.

Попит на основні матеріали, сільськогосподарську продукцію, лісоматеріали та
целюлозу, воду, паливо, метали, хімічну продукцію тощо.

Ресурсна база: трудові та паливно-енергетичні ресурси, земельні, водні та інші види ресурсів.

План соціально-економічного розвитку економіки в умовах ринку надає громадськості інформацію про проблеми, що стоять перед економікою країни й на подолання яких спрямовуються зусилля уряду та суспільства. У ньому визначаються основні напрями економічної політики уряду на плановий період. Він включає : внутрішню та зовнішню кон'юнктуру, яка склалася на початок планового періоду (динаміка доданої вартості, рівень безробіття, стан інфляційних процесів); основні напрями, тенденції та прогноз розвитку економіки (цілі та пріоритети матеріального виробництва, макроекономічні показники, соціальний розвиток, інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність, особливо експорт та імпорт, тощо); механізм державного регулювання економіки.

Плани на рівні держави, регіонів, міст і районів включають найважливіші баланси: зведений фінансових ресурсів, грошових доходів і витрат населення, ринку праці, торговельний, попиту на основні види матеріальних ресурсів та їх пропозицій.

Розробка економічних прогнозів і планів здійснюється на базі ретроспективного аналізу економічної кон'юнктури, науково-технічного потенціалу, обсягів нагромадженого національного багатства соціального стану народу та демографічної ситуації в країні, забезпечення природними ресурсами, становища зовнішньоекономічної діяльності.

Прогнози та плани соціально-економічного розвитку держави базуються на системі соціальних, демографічних, економічних, науково-технічних, зовнішньоекономічних, галузевих і регіональних прогнозів і планів, а також на намірах інституціональних одиниць з урахуванням укладених державних контрактів.

Економічні прогнози та плани, як правило, розглядаються урядом України разом з бюджетом і схвалюються ним. Одночасно підсумовуються результати розвитку економіки за минулий період, подається зведений баланс фінансових ресурсів, перелік найважливіших проблем і національних та державних програм, реалізація яких передбачається за рахунок бюджету, а також дані про розвиток державного сектора економіки. Схвалені урядом план, програма чи бюджет подаються до Верховної Ради України на затвердження.

Економічні прогнози й плани стають основною базою для формування державного бюджету, здійснення грошово-кредитної політики та інших економічних дій на основі єдиної методології та організації роботи всіх рівнів управління.

Контроль за виконанням прогнозів і планів здійснює Міністерство економіки України спільно з Державним комітетом статистики, Міністерством фінансів і Національним банком України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+