Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 6. Форми, результати й критерії завершення конфліктів

6.6. Форми, результати й критерії завершення конфліктів

Завершення конфлікту — це закінчення конфлікту з будь-яких причин. Основні форми завершення конфлікту: розв’язання, уре­гулювання, згасання, усунення, переростання в інший конфлікт [3].

Розв’язання конфлікту — це спільна діяльність його учасників, спрямована на припинення протидії й на вирішення проблеми, що призвела до зіткнення.

Урегулювання конфлікту відрізняється від розв’язання тим, що в усуненні суперечностей між опонентами бере участь третя сторона. Її участь можлива як за згодою протиборчих сторін, так і без їхньої згоди.

У разі завершення конфлікту не завжди усуваються суперечності, покладені в його основу. Тільки близько 62 % конфліктів між керівниками й підлеглими розв’язується чи врегульовується [3, с. 469].
У 38 % конфліктів суперечності не розв’язуються, а загострюються. Це відбувається тоді, коли конфлікт згасає (6 %), переростає в інший (15 %) чи усувається адміністративним шляхом (17 %) (рис. 6.3).

 

Рис. 6.3. Основні форми завершення конфлікту [3, с. 469]

Згасання конфлікту — це тимчасове припинення протидії за збереження основних ознак конфлікту: суперечностей і напружених відносин. Конфлікт переходить із явної форми в приховану. Згасання конфлікту зазвичай відбувається в результаті:

виснаження ресурсів обох сторін, необхідних для боротьби;

втрати мотиву до боротьби, зниження важливості об’єкта конфлікту;

переорієнтації мотивації опонентів (нові проблеми, більш серйозні, ніж боротьба в конфлікті).

Під усуненням конфлікту розуміють такий вплив на нього,
у результаті якого ліквідуються структурні елементи конфлікту. Незважаючи на неконструктивність усунення, існують ситуації, що вимагають швидких і рішучих впливів на конфлікт (загроза насильства, загибелі людей, дефіцит часу чи матеріальних можливостей). Усунення конфлікту можливе такими способами:

вилученням із конфлікту одного з опонентів (перехід до іншого відділу, філії; звільнення з роботи);

виключенням взаємодії опонентів на тривалий час (відправлення у відрядження одного чи обох тощо);

усуненням об’єкта конфлікту (мати забирає в дітей, що сваряться, іграшку, через яку виникла сварка);

усуненням дефіциту об’єкта конфлікту (у третьої сторони є можливість забезпечити кожну із сторін-конфліктерів об’єктом, до володіння яким вона прагнула) [3].

Переростання в інший конфлікт відбувається, коли у відносинах сторін виникають нові, серйозніші суперечності і відбувається зміна об’єкта конфлікту.

Результат конфлікту розглядається як результат боротьби з погляду стану сторін і їхнього ставлення до об’єкта конфлікту. Результатами конфлікту можуть бути:

усунення однієї чи обох сторін;

припинення конфлікту з можливістю його поновлення;

перемога однієї зі сторін (заволодіння об’єктом конфлікту);

розподіл об’єкта конфлікту (симетричний чи асиметричний);

згода з правилами спільного використання об’єкта;

рівнозначна компенсація однієї зі сторін за володіння об’єктом іншою стороною;

відмова обох сторін від зазіхань на даний об’єкт;

альтернативне визначення таких об’єктів, що задовольняють інтереси обох сторін [3, c. 470].

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+