Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

усвідомити необхідність регулювання діяльності банків з боку держави в особі уповноважених органів;

розкрити основні повноваження органів банківського регулювання;

зрозуміти порядок державної реєстрації банків в Україні та порядок ліцензування банківської діяльності;

дізнатися, за допомогою яких економічних нормативів центральні банки, в тому числі й Національний банк України, регулюють капітальну базу банків; їх ліквідність; допустимий рівень кредитного, інвестиційного та валютного ризику;

визначити та оцінити фактичний рівень кожного економічного нормативу, що регулює ту чи іншу сферу банківської діяльності;

зрозуміти взаємозв’язок та відмінності між фінансовим капіталом банку та його регулятивним капіталом;

визначити складові та розмір регулятивного капіталу комерційного банку;

оцінити рівень капіталізації комерційного банку;

визначити вид, мету та порядок створення комерційними банками резервів за активними операціями;

ознайомитись із загальними умовами формування та використання спеціальних резервів;

засвоїти методики створення спеціальних резервів вітчизняними комерційними банками відповідно до вимог НБУ;

з’ясувати порядок віднесення кредитних та інших активних операцій до тієї чи іншої категорії за рівнем ризику;

визначити розрахункову суму резервів, що створюються за активними операціями банків, та відкоригувати фактично створені відповідні резерви;

зрозуміти порядок гарантування банківських вкладів в Україні;

усвідомити особливості методичного забезпечення НБУ організації банківського кредитування і розрахунків;

зрозуміти основи організації бухгалтерського обліку в банках та роль НБУ у цьому;

усвідомити особливості методичного забезпечення складання звітності в банках;

зрозуміти роль НБУ в регулюванні функціонування служби внутрішнього аудиту в банках України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ