Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Поняття товарного забезпечення обороту та порядок його формування

Необхідною умовою забезпечення процесу реалізації товарів, виконання розроблених планів товарообігу є формування товарного забезпечення обороту підприємства.

Товарне забезпечення обороту – це підпорядкована генеральній меті торговельного підприємства діяльність із закупівлі та доставки на підприємство товарних ресурсів необхідного обсягу, асортименту та якості.

Головною метою формування товарного забезпечення обороту торговельного підприємства є створення умов для реалізації генеральної мети діяльності підприємства на ринку, виконання розроблених планів товарообігу та прибутку.

Завдання формування товарного забезпечення обороту:

-                          забезпечення стабільного та ритмічного надходження  товарів на торговельне підприємство;

-                          забезпечення відповідності обсягу та структури закупівлі товарів обсягу та структурі споживчого попиту;

-                          забезпечення конкурентних переваг торговельного підприємства щодо асортименту, якості та цін товарної продукції;

-                          мінімізація сукупних витрат на формування, транспортування, зберігання товарних ресурсів;

-                          забезпечення необхідної ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів. 

 

Обсяги закупівлі товарів та їх відповідність структурі попиту споживачів забезпечують можливість реалізації товарів в запланованому обсязі. Характер цієї залежності відображає формула товарного балансу:

 

Т = НТ + ∆ТЗ – ІВ,

 

де Т – товарообіг;

     НТ – надходження товарів (обсяг закупівлі);

     ∆ТЗ – зміна обсягів товарних запасів протягом періоду;

     ІВ – інше вибуття товарних ресурсів.

 

Ефективність вибору постачальника товарних обумовлює ціну закупівлі товарів, а отже, і розмір валового доходу ТП:

 

ВД = Т – НТ = (Цр – Цз) * К,

К – кількість реалізованих товарів;

Цр – ціна реалізації одиниці товару;

Цз – ціна закупівлі одиниці товару.

 

Рівень ціни реалізації обумовлює обсяги реалізації товарів, конкурентоспроможність підприємства на певному сегменті споживчого ринку.

Розроблена ціна визначається так:

         

         Цз * (100 + Рнадб)

Цр = ————————

        100

 

Рнадб – рівень торговельної надбавки, % до ціни закупівлі.

 

Створення умов щодо зниження ціни реалізації з метою завоювання або збільшення ринкової ніші спонукає підприємство до пошуку постачальників, ціна на товар яких буде найбільш низькою.

Рішення щодо формування товарного забезпечення товарообігу впливають на швидкість обертання товарних ресурсів, через неї – на витрати підприємства з обслуговування позикового капіталу. Виходячи з цього, завданням є зменшення періоду реалізації товарних ресурсів, орієнтація на проведення закупівлі товарів з високою швидкістю реалізації для прискорення обертання грошових коштів.

Закупівля необхідних підприємству товарних ресурсів може здійснюватися у різних постачальників, на різних умовах щодо терміну та форми розрахунків за придбані товари. Ці фактори обумовлюють рівень ризику невиконання зобов’язань постачальниками підприємства, а отже, і розмір фінансових втрат підприємства в зв’язку з недобросовісністю його партнерів.

Також рішення щодо закупівлі товарів впливає на стан фінансів підприємства, можливість збільшення власних фінансових ресурсів та поліпшення структури капіталу, фінансову стійкість підприємства.

В умовах ринкової економіки формування товарного забезпечення товарообігу торговельного підприємства здійснюється на ринку товарних ресурсів шляхом вільного вибору постачальників необхідних товарів та укладання договорів щодо поставки на торговельне підприємство.

Носієм прав на окремі види товарних ресурсів є конкретні підприємства – постачальники товарів, з якими укладаються комерційні угоди на закупівлю товарів.

Класифікація постачальників:

1) за характером (статусом):

- постачальники-виробники товарів;

- постачальники-посередники;

2) залежно від місцезнаходження;

3) за відношенням до конкретної господарської системи:

- внутрішньосистемні (організаційні об’єднання підприємств або економічні – спільний власник, дочірнє підприємство);

- позасистемні;

4) залежно від тривалості встановлення комерційних зв’язків:

- постійні;

- тимчасові;

- разові;

5) за формами власності та організаційно-правовими формами.

Наведена класифікація постачальників торговельного підприємства дозволяє визначити якість його комерційної роботи та ступінь ризикованості операцій із закупівлі товарів, сталість товарного забезпечення обороту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+