Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.13. Електронні адреси бібліотек

Україна

Бібліотека Верховної Ради України (Київ)

(http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/)

Бібліотека Сумського державного університету

(http://www.sumdu.edu.ua/pages/library/)

Бібліотеки Дніпропетровського державного університету

(http://comsci.dsu.dp.ua/DSU/libraries/)

Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека

ім.К.А.Тімірязєва (http://www.library.vmnitsa.com/)

Державна бібліотека України для дітей (Київ)

(http://www.chl.kiev.ua)

Державна бібліотека України для юнацтва (Київ)

(http://www.ukrlibworld.kiev.ua/uni/)

Державна наукова медична бібліотека України (Київ)

(http://www.ukrlibworld.kiev.ua/med/)

Державна науково-технічна бібліотека України (Київ)

(http://www.gntb.n-t.org/)

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека

ім.Н.К.Крупської (http://library.donetsk.ua)

Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека

ім.Д.І.Чижевського (http://www.library.online.kr.ua/)

Наукова бібліотека ім.М.Максимовича Київського національного

університету імені Тараса Шевченка (http://lib-gw.univ.kiev.ua)

Наукова бібліотека Інституту біології південних морів НАН

України (Севастополь) (http://www.ibss.iuf.net/biblio/')

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені

Івана Франка (http://www.f ranko.Iviv.ua/library/)

Наукова бібліотека Національного університету «Киево-

Могилянська академія» (http://www.library.ukma.kiev.ua/)

Наукова бібліотека Тернопільського державного технічного

університету імені Івана Пулюя (http://library.tu.edu.te.ua/)

Науково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного

університету (http://library.vstu.vinnica.ua/)

Науково-технічна бібліотека Головної астрономічної обсерваторії

НАН України (Київ) (http://www.mao.kiev.ua/)

Науково-технічна бібліотека Національного технічного

університету «Харківський політехнічний університет»

(http://www.kpi.kharkov.ua/library/)                                                   :

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (Київ)

(http://www.nbuv.gov.ua/)

Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького

(http://www.ognb.odessa.ua/)

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки (Київ)

(http://lucl.lucl.kiev.ua)

Український інститут науково-технічної та економічної

інформації (Київ) (http://www.uintei.kiev.ua/)

Центральна наукова бібліотека Харківського національного

університету ім.В.Н.Каразіна (http://www.univer.kharkov.ua/)

Національні галузеві бібліотеки та інформаційні центри

Білоруська сільськогосподарська бібліотека (Мінськ)

(http://www.belal.minsk.by)

Бібліотека по природним наукам РАН (Москва)

(http://ben.irex.ru/)

Всеросійська бібліотека іноземної літератури ім.М.І.Рудомино

(Москва) (http://www.libil.ru/)

Державна публічна історична бібліотека Росії (Москва)

(http://www.shpl.ru)

 


Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії (Москва)

(http://www.gpntb.ru/)

Державна публічна науково-технічна бібліотека Сибірського

відділення РАН (Новосибірськ) (http://www.spsl.nsc.ru/)

Державна центральна наукова медична бібліотека (Москва)

(http://www.scsml.rssi.ru/)

Інститут наукової інформації по суспільним наукам (Москва)

(http://www.inion.ru/)

Наукова бібліотека МДУ їм.М.В.Ломоносова

(http://www.lib.msu.su/)

Бібліотека Московського державного технічного університету їм.

М. Е. Баумана (http://library.bmstu.ru/

Російська державна бібліотека по мистецтву (Москва)

(http://www.artlib.ru/)

Central Library of the Bulgarian Academy of Sciences (Болгарія)

(http://www.cl.bas.bg/)

National Agricultural Library (США) (http://www.nalusda.gov/)

National Agricultural Library and Documentation Center

(Угорщина) (http://www.omgk.hu/)

National Archives and Records Administration (США)

(http://www.nara.gov/)

National Art Library (Велика Британія)

(http://www.nal.vam.ac.uk/)

National Library for the Environment (США)

(http://www.cnie.org/nle/)

National Library of Medicine (Ізраїль)

(http://www.md.huji.ac.il/library/)

National Library of Medicine (Німеччина) (http://www.zbmed.de/)

National Library of Medicine (США) (http://www.nlm.nih.gov/)

National Library of Education (Данія) (http://www.dpb.dpu.dk/)

National Library of Education (США) (http://www.ed.gov/NLE/)

National Meteorological Library (Австралія)

(http://www.bom.gov.au/library/)

National Sporting Library (США) (http://www.nsl.org/)

Бібліотека Українскої літератури у Москві (http://www.webcen-

ter.ru/~libukr/)

Всеросійська державна бібліотека іноземної літератури

ім. М. Рудомино (http://www.libfl.ras.ru/)

Державна публічна науково-технічна бібліотека

(http://www.gpntb.ru/)

Російська Національна бібліотека (Санкт- Петербург)

(http://www.nlr. ru:8101/)

Наукова бібліотека ім. О.М. Горького (МДУ)

(http://www.lib.msu.ru/)

Далеке зарубіжжя

Видавництво Springer-Verlag (http://www.springer.de/)

Електронна бібліотека видавництва Springer-Verlag

(http://link.springer.de/}

Електронна бібліотека IDEAL (http://www.idealibrary.com/)

Видавництво Academic Press (http://www.academicpress.com/)

Електронні каталоги російських бібліотек

На серверах російських бібліотек електронні каталоги по­ки що відносно рідкі. Але навіть з їх невеликого числа реаль­ну цінність представляють лише приблизно півтора десятка джерел, що відрізняються достатнім інформаційним напов­ненням і прийнятними пошуковими можливостями. Нижче наведений перелік російських бібліотечних каталогів, що заслуговують уваги.

Каталог Російської державної бібліотеки

(http://195.19.22.77/k. htm)

Каталог Російської державної бібліотеки сьогодні є самим фундаментальним у Росії. У ньому є більш ніж 440 тисяч назв вітчизняних і закордонних книг. Враховано російські книги, які надійшли в бібліотеку з 1994 року, як обов'язко­вий екземпляр, закордонні видання (крім видань на азіатсь­ких мовах) — з початку 90-х років. Можливий пошук за назвою, автором, заголовком (у т. ч. і серії), ключовими сло­вами, місцем і роком видання. Пошуковий механізм допус­кає введення слів без закінчень, можливість пошуку за фразою, терміном тільки у визначеній формі.


Каталог державної публічної науково-технічної бібліотеки Сибірського відділення РАН (http://www.spsl.nsc.ru)

Складається з декількох окремих баз даних, у числі яких каталог книг і періодичних видань, каталог авторефератів дисертацій, база даних літератури з бібліотекознавства й інформатики, що включає статті, а також ціла система галу­зевих регіональних бібліографічних баз даних, що мають літературу про Сибір і Далекий Схід. Трохи громіздкий інтерфейс, що змушує користувача робити численні вибори з меню, компенсується гарними можливостями складання запиту й обробки результатів. З пропонованих варіантів по­шуку («Простий», «Стандарт», «Експерт», «Мульті») краще вибрати »Стандарт», що володіє практично всіма необхідни­ми умовами, у тому числі він використовує усікання термінів і булеві оператори І, АБО, НІ (NOT). Каталог книг і періодич­них видань включає більш 200 тисяч назв (усі надходження в бібліотеку з 1992 року), база даних з бібліотекознавства й інформатики — більш 6000 записів. Для доступу до перера­хованих джерел реєструватися не обов'язково.

Каталог наукової бібліотеки Московського державного університету

Є одним з найбільших російських каталогів літератури універсального змісту, доступних через Інтернет. Є більш 210 тисяч описів вітчизняних і закордонних книг останніх років видання. Скромний пошуковий механізм допускає по­шук лише по трьом параметрам: автор, заголовок і ключове слово, причому в поле <заголовок> має сенс вводити тільки перше слово назви книги. Знайдені результати видаються групами по п'ять записів. Пошуковий механізм не завжди працює надійно.

Каталог Національної бібліотеки Республіки Карелія Має більш 268 тисяч документів, серед яких велику час­тину складають статті з вітчизняних журналів 90-х років ви­дання. Інтерфейс вимагає деякого попереднього вивчення. Система пропонує ввести термін у рядок запиту і визначити поле для пошуку за допомогою меню, що включає майже всі значимі елементи бібліографічного запису: автор, заголовок,

ключові слова, рік видання, індекси. Далі необхідно визна­чити умови пошуку: «дорівнює» або «містить». Під «дорівнює» розуміється умова, коли термін знаходиться на початку зазначеного поля бібліографічного запису; «містить» — у будь-якому місці поля. За допомогою функції «Додати» можна комбінувати сполучення умов пошуку в будь-якій послідовності. Каталог поповнюється з завидною регулярністю, однак не відрізняється надійністю роботи.

Каталог наукової бібліотеки Південно-уральського державного університету

(http://lib.tu-chel.ac.ru)

Включає відомості про більш ніж 184 тисячі описів книг, переважно технічного змісту. Можливий пошук за автором, заголовком, предметними рубриками, ключовими словами. На сервері бібліотеки також відкритий доступ до каталогу періодичних видань і авторефератів дисертацій.

Каталог Російської Національної бібліотеки

(http://www2.nlr.ru:8101/)

Має більш ніж 77 тисяч книг, що надійшли в бібліотеку із січня 1998 року. Є три види інтерфейсу залежно від кваліфікації клієнта: «початківець», «досвідчений», «про­фесіонал». Оптимальним є інтерфейс для «досвідченого» ко­ристувача, що забезпечує пошук за автором, заголовком і предметною рубрикою з можливістю сполучення полів і об­меження роком публікації і мовою видання.

Каталог наукової бібліотеки Петрозаводського державного університету

(http://libr.karelia.ru)

Є більш ніж 220 тисяч документів, серед яких основна кількість належить статтям з вітчизняних періодичних ви­дань другої половини 90-х років. Інтерфейс практично цілком збігається з інтерфейсом Карельської Національної бібліотеки. Перелік пошукових полів включає більш. 40 еле­ментів, у яких легко заплутатися. Каталог не відрізняється надійністю роботи — нерідкі технічні збої.

Каталог бібліотеки з природничих наук

fhttp; /7195.178.196. ISO/Catalog/)

Є більш 42 тисяч книг, серед яких вітчизняні видання, що надійшли з 1993 і закордонні — з 1995 року. Форма скла­дання запиту виконана досить добротно. Однак обов'язково потрібно звернутися до файлу допомоги, що містить спе­цифічну інформацію щодо складання запитів. Пошук пропо­нується за всіма значимими елементами бібліографічного опису з використанням умов І/АБО.

Каталог Державної науково-педагогічної бібліотеки

(http://www.gnpbu.ru/kataiog/)

Є зведення про всі надходження в бібліотеку з 1994 року, включаючи вітчизняні і закордонні книги, автореферати ди­сертацій і інші видання з педагогіки. У каталозі також міститься аналітичний огляд російських і закордонних періодичних видань і збірників, однак виділити статті з за­гальної бази поки не представляється можливим.

Каталог бібліотеки юридичного факультету

Санкт-Петербурзького університету (http://jurfak.spb.ru/library/ReaderReg.htm) Каталог являє собою одне з найкращих безкоштовних джерел юридичної літератури останнього часу. Є не тільки книги, але і статті з російських періодичних видань з права, а також нормативні акти Російської Імперії. По запиту ви­дається не більш ніж 200 документів.

•    Каталог бібліотеки Саратовського державного університету

;                                     (http://librarv.ssu.runnet.ru)

Є більш 26 тисяч книг — усі надходження в бібліотеку, починаючи з 1993 року. Відновлення проводяться щотижня. Пошукова система надає можливість здійснювати пошук за автором, заголовком, серією, ISBN, видавництвом, місцем і роком видання, ключовими словами і т. п.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+