Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3. Аналіз товарного забезпечення та оцінка ефективності комерційних угод із закупівлі товарів

Необхідним етапом роботи з управління формуванням товарного забезпечення обороту підприємства на майбутній період є проведення аналізу існуючої практики закупок та надходжень товарів на торговельне підприємство.

Етапи проведення аналізу формування товарного забезпечення:

1) динаміка загального обсягу і товарної структури постачання (проводиться в порівняльних цінах);

2) забезпеченість передбачених обсягів реалізації і розмірів приросту товарних запасів необхідним обсягом постачання товарів на підприємство;

3) склад джерел постачання товарів на підприємство;

4) відповідність обсягів фактичного надходження товарів обсягам, передбаченим укладеними угодами – коефіцієнт поставки:

 

           НТф * 100

Кп =   ———— ,

               НТпл

 

НТф – фактична сума (кількість) надходження товарів на підприємство (у порівняльних цінах);

НТпл – сума надходження товарів на підприємство, передбачена укладеними договорами закупки;

5) втрата обсягу т/о в зв’язку з порушенням графіка завозу:

 

ВТ = ∑ (НТф – НТгр)

 

Втрата прибутку:

 

ВПр = (ВТ * Рпр) / 100,

 

Рпр – рівень рентабельності товарообігу, що склався.

 

6) частота поставки товарів (забезпечує стійкість асортименту товарів, відіграє важливу роль у визначенні обсягу затрат по транспортуванню і зберіганню товарів).

 

Оцінка ефективності комерційної угоди по закупівлі товарів:

·        оцінка можливої ціни реалізації;

·        визначення оптової ціни закупівлі;

·        розрахунок поточних витрат ТП, пов’язаних із закупівлею товарів;

·        прогнозування поточних витрат по реалізації пропонованого товару;

·        розрахунок розміру обов’язкових платежів;

·        оцінка чистого прибутку підприємства за даною угодою;

·        розрахунок показників ефективності здійснення комерційної угоди по закупівлі товару – 3 основні показники:

1) рентабельність витрат обігу:

 

Рво = (ЧП / ВО) * 100

 

2) рентабельність обороту із закупівлі:

 

Роз = (ЧП / ОЗ) * 100

ОЗ – оборот із закупівлі;

 

3) рентабельність обороту по реалізації:

 

Рор = (ЧП / ОР) * 100

ОР – оборот по реалізації.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+