Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3. Критерії сегментації світового ринку

6.3. Критерії сегментації світового ринку

Точних правил та визначених методик сегментації світового ринку не існує. Кожна фірма залежно від специфічних особливостей товару та інших обставин обирає власні критерії сегментації та механізми моніторингу параметрів сегмента.

З методологічної точки зору фундаментальних відмінностей між сегментацією ринків товарів виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання не існує, хоча критерії, що застосовуються, мають різну змістовну навантаженість. Найпоширенішими критеріями сегментації ринку виробничих товарів є належність підприємства до певного сектора економіки, форма власності, розмір підприємства, рівень спеціалізації.


Таблиця 8

Підходи до міжнародної сегментації

Підходи

(Takeuchi and Porter, 1987)

 

Сутність

 

Умови

 

Недоліки

 

Переваги

 

 

Ідентифікація груп країн з по­питом на схожі товари

 

 

Виділення груп однорід­них країн

 

Схожі кліматичні, мов­ні, інфраструктурні, комерційні, інформаційні умови

Високий ступінь однорід­ності, часто уявний

Нехтує можливістю існу­вання однорідних сегмен­тів за межами групи

Характеристики країн, а не покупців

 

 

Простота,

традиційність

 

Ідентифікація сегментів, що іс­нують в усіх або в багатьох країнах

 

Виділення універсальних сегментів

 

Існування груп спо­живачів з однаковими характеристиками

Невеликий розмір сегмен­та в кожній країні

Порівняно великі витрати на вихід на ринок

Cтабільність іміджу

Економія на мас­штабах та ефектах досвіду Загальний обсяг реалізації

Вихід з одним і тим самим това­ром на різні сег­менти в різних країнах

Виділення в кожній країні різних сегмен­тів, потреби яких відрізня­ються від краї­ни до країни

Адаптація стратегії продажу та комуніка­цій Диференційований

оперативний маркетинг

Може погіршити

стабільність іміджу

фірми

(див.умови)

 

Адаптація до місце­вих умов


Сукупність критеріїв сегментації світового ринку складається з чотирьох основних груп (рис. 23):

— географічні,

— економічні,

— політико-правові,

— персоніфіковані.

 

 

Рис. 23. Критерії сегментації світового ринку

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+