Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5. Маркетингові стратегії та сегментація світового ринку

Маркетингові стратегії та сегментація світового ринку

Залежно від рівня інтернаціоналізації діяльності та цілей на зовнішньому ринку фірма обирає певну стратегію організації міжнародної маркетингової діяльності та підходи до сегментації ринку (табл. 9).


Таблиця 9

Стратегії маркетингу та сегментація ринків

залежно від цілей на зовнішньому ринку

 

Цілі на зовнішньому ринку

Стратегія маркетингу

Сегментація

ринку

Різноманітність

товарів

Витрати на рекламу та торгівлю

Короткострокові цілі

Недиференційований маркетинг

Сегменти не досліджуються і не виділяються

Пропонується один товар

 

Мінімальні

 

Довгострокова заінтересованість у торгівлі

Концентрований маркетинг

Виділяється декілька сегментів

Товар зовні пристосовується до кожного сегмента

 

Великі

Реклама розрахована на кожен сегмент

Орієнтація

на зовнішню торгівлю

Диференційований маркетинг

Виділяється багато сегментів

Велика кількість різноманітних щодо асортименту та видів товарів

 

Дуже великі


Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення сегмента світового ринку та процесу сегментації світового ринку.

Які цілі сегментації? Чому саме такі?

Які існують умови ефективної міжнародної сегментації?

Охарактеризуйте існуючі критерії сегментації світового ринку. Які існують тенденції в їх використанні?

Назвіть існуючі підходи до міжнародної сегментації та охарактеризуйте їх.

У чому сутність ідентифікації груп країн з попитом на схожі товари? Які умови необхідні для застосування цього підходу? Його недоліки та переваги.

У чому сутність ідентифікації сегментів, існуючих в усіх або в багатьох країнах? Які умови необхідні для використання цього підходу? Охарактеризуйте його недоліки та переваги.

У чому сутність виходу з одним і тим самим товаром на різні сегменти в різних країнах? Які умови використання цього підходу до міжнародної сегментації? У чому полягають недоліки та переваги такого підходу?

Які стратегії маркетингу та рішення щодо сегментації приймаються фірмою залежно від її цілей на зовнішньому ринку?

 

Проблемні запитання

1. Чи є сегментація світового ринку необхідною умовою успіху фірми у міжнародній діяльності? Чому? Поясніть.

2. Як часто, на Ваш погляд, фірмою приймається рішення щодо сегментації світового ринку і як здійснюється моніторинг меж та характеристик сегмента?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+