Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7. 2. Категорії електронної комерції

Електронну комерцію можна розділити на такі категорії, ряд з яких вже згадувався вище:

-   Бізнес-бізнес (business-to-business, B2B).

-   Бізнес-споживач (buisness-to-consumer, B2C).

-   Бізнес-адміністрація (business-to-administration, B2A).

-   Споживач-адміністрація (consumer-to-administration, C2A).

-   Споживач-споживач (consumer-to-consumer, C2C).

Бізнес-бізнес

Даний напрям включає всі рівні взаємодії між ком­паніями. При цьому можуть використовуватися спеціальні технології і стандарти електронного обміну даними, напри­клад такі, як EDI. Вигоди від подібної співпраці важко пере­оцінити. Наприклад, ділер дістає можливість самостійно розміщувати замовлення і стежити за ходом їх виконання, працюючи з базами даних постачальника. Також і поста­чальник, маючи підключення до складських баз, може опе­ративно відстежувати запаси партнера і тим самим своєчасно їх поповнювати. Подібні приклади можна знайти в будь-якій сфері взаємодії між компаніями.

Бізнес-споживач

Основу цього напряму складає електронна роздрібна торгівля. В Інтернеті сьогодні представлено велике число електронних магазинів, що пропонують широкий спектр то­варів і послуг кінцевим споживачам.

Бізнес-адміністрація

Взаємодія бізнесу і адміністрації включає ділові зв'язки комерційних структур з державними організаціями, почина­ючи від місцевих властей і закінчуючи міжнародними організаціями.

Наприклад, останнім часом є прагнення урядів розвине­них країн і керівництва міжнародних організацій активно використовувати Інтернет для проведення закупівель то­варів і послуг за допомогою Інтернету.

 

Споживач-адміністрація

Цей напрям найменш розвинений, однак має достатньо високий потенціал, який може бути використаний для ор­ганізації взаємодії державних структур і споживачів, особ­ливо в соціальній і податковій сфері.

Споживач-споживач

Споживач-споживач — останній напрям, що виділяється в категоріях електронної комерції. Цьому напряму ще належить великий шлях розвитку, проте його роль також дуже важлива. Цей напрям включає можливість взаємодії споживачів для обміну комерційною інформацією. Це може бути обмін досвідом придбання того або іншого товару, взаємодії з тією або іншою фірмою і багато що інше. До цієї ж області належить і форма аукціонної торгівлі між фізичними особами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+