Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.1. Суб'єкти і об'єкти кредитних відносин. Класифікація кредитів

Як правило, потреба в кредитуванні у підприємств виникає у випадках необхідності фінансування оборотних коштів або реальних (як довго- так і короткострокових) інвестицій. Суб'єктами кредитних відносин можуть бути будь-які юридичні і фізичні особи (якщо їхні права не обмежені законодавством).

Об'єкти короткострокового кредитування.

1.     Виробничі запаси.

2.     Незавершене виробництво і власні напівфабрикати.

3.     Витрати майбутніх періодів (наприклад сезонні витрати).

4.     Готова продукція або товарні запаси.

5.     Погашення кредиторської і пролонгація дебіторської заборгованості.

         Об'єкти довгострокового кредитування.

1.     Придбання основних засобів.

2.     Будівництво.

3.     Придбання або викуп цілісних майнових комплексів.

Класифікація кредитів.

         По видам:

·        банківський;

·        комерційний;

·        державний;

·        лізинговий.

По формі надання:

·        грошова;

·        товарна;

·        майнова;

·        гарантійна.

По терміну надання:

·        короткостроковий (до року);

·        середньостроковий (1-3 роки);

·        довгостроковий (більше 3 років).

По матеріальному забезпеченню:

·        бланковий (незабезпечений);

·        забезпечений заставою або закладом (у формі цінних паперів, нерухомості, товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, спеціальних прав, гарантій, страховок).

В залежності від мети використання:

·        на фінансування оборотних активів;

·        на фінансування основних засобів;

·        на викуп цілісних майнових комплексів.

По механізму надання:

·        прямий — вся сума кредиту видається одним банком;

·        синдикатний (консорціальний) — вся сума кредиту видається групою банків;

·        кредитна участь — коли частина кредиту основними кредиторами переуступається іншим банкам.