Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.1. Сутність та особливості міжнародних маркетингових досліджень

7.1. Сутність та особливості міжнародних маркетингових досліджень

Міжнародне маркетингове дослідження — це система збору, обробки, аналізу та прогнозування даних, необхідних для прийняття рішень у міжнародній маркетинговій діяльності.

Метою будь-якого міжнародного маркетингового дослідження є зменшення ризику від рішень стосовно міжнародної активності фірми. Мінімізація ризику досягається на основі використання висновків міжнародного маркетингового дослідження в прийнятті рішень. Під висновками міжнародного маркетингового дослідження розуміється систематизована інформація про стан та можливі варіанти розвитку об’єкта дослідження.

Стан інформації визначає ступінь обгрунтованості міжнародного маркетингового рішення (табл. 10).

Таблиця 10

Зв’язок стану інформації з якістю управлінського рішення

 

Етапи прийняття рішення

Стан

інформації

Діагностика проблеми (суб’єктивне відчуття)

 

Розгляд альтернатив (об’єктивне очікування)

Остаточний вибір, рішення прийнято

повна

впевненість

однозначність

визначеність

неповна

невпевненість

неоднозначність,

квазіоднозначність

ризик, невизначеність

 

Для визначення якості та рівня забезпеченості інформацією для прийняття міжнародних маркетингових рішень використовуються такі критерії:

релевантність (змістовна значущість, інформація стосовно тільки конкретного об’єкта чи проблеми дослідження);

точність (недвозначність, можливість чіткої диференціації);

надійність (гарантія правильності, відсутність синтаксичних та технічних помилок);

зрозумілість (відсутність семантичних помилок, кодування однаковим набором знаків);

актуальність (своєчасність представлення, швидкість отримання);

 гнучкість (можливість охарактеризувати різні аспекти об’єкта дослідження);

 кількість (повнота, достатність для прийняття управлінського рішення).

Проведення міжнародного маркетингового дослідження необхідно для прийняття рішень з таких питань:

 сегментація світового чи зарубіжного ринку, її необхідність, критерії та умови успішної сегментації;

 вибір ринку, країни для розвитку міжнародної діяльності;

 обгрунтування стратегії виходу на зарубіжний ринок (експор­тування, спільне підприємництво чи пряме інвестування);

 обгрунтування елементів міжнародного маркетингового комп­лексу (товарної та цінової стратегії, каналів розподілення, системи просування);

розробка міжнародної маркетингової стратегії;

створення міжнародного маркетингового плану.

 

 
  Подпись: Особливості міжнародного маркетингового дослідження:
 

 

 


1. Велике поле дослідження (цікавити повинно все!)

 

Рис. 24. Схема поля маркетингового дослідження

 

2. Технічні труднощі збору інформації:

– повна відсутність інформації,

– ненадійна статистична інформація,

– обмеження на доступ до інформації,

– мовні труднощі (переклад, діалекти),

– поведінка респондентів.

3. Висока вартість досліджень, особливо збору первинної інфор­мації.

4. Труднощі порівнянь та пояснень.

5. Проблеми розробки рекомендацій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+