Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.11. Економіко-географічні дослідження

У полі зору юних дослідників повинна постійно бути господарська діяльність людини. Насамперед з'ясовується використання в господарській діяльності людини природних умов і ресурсів свого краю. Досліджують населення — головну продуктивну силу: вивчають чисельність, динаміку, густоту, національний, соціальний і професійний склад, місця його концентрації — населені пункти. Дуже важливо виявити також особливості розселення людей на певній території. Не менш важливо встановити, в яких галузях господарства зайняте населення та які воно має трудові навички, які успіхи досягнуті трудівниками. Збирають матеріали про знатних людей: документи, повідомлення періодичної преси, записи, усні розповіді і свідчення місцевих жителів. Визначають тип господарства, спеціалізацію промисловості та сільського господарства (окремо — землеробство і тваринництво), транспортну мережу і засоби транспорту.

Вивчення господарства в цілому та окремих, найбільш характерних підприємств проводять безпосередньо на об'єктах, за звітами, документами і різноманітними матеріалами періодичної преси. З первинними матеріалами, що характеризують розвиток та розміщення господарства певної території, юні дослідники ознайомлюються в міських сільських Радах. Збирають загальнодоступний цифровий матеріал, який містить конкретні фактичні відомості.

Вивчення господарства рідного краю розпочинають з господарської оцінки його природних умов і ресурсів. При цьому підкреслюють важливість раціонального використання та охорони природних багатств, району. Після цього складають загальну економіко-географічну характеристику місцевого господарства, розкривають особливості його територіальної організації.

План вивчення господарства має складатися з таких розділів.

1. Структура господарства території, що вивчається місце і спеціалізація його в господарському комплексі країни, області.

2. Промисловість: її спеціалізація, історія виникнення і розвитку, зв'язки її з джерелами сировини, палива, енергії, з районами постачання і споживання. Місцева промисловість і промисли, особливості виникнення й розвитку; сировинна база; основа продукція та її розподіл; зв’язку місцевої промисловості і промислів з сільським господарством та окремими промисловими підприємствами; основні особливості територіальної організації місцевої промисловості і промислів.

3. Сільське господарство, його структура і спеціалізація. Структура земельних угідь та їх використання. Спеціалізація землеробства та особливості географії посівів окремих сільськогосподарських культур. Механізація, електрифікація, агротехніка і меліорація. Тваринництво та його спеціалізація. Взаємозв'язки тваринництва із землеробством. Механізація тваринницьких ферм.

4. Розвиток спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції.

Вивчають найбільш типові місцеві підприємства заводи, фабрики, кар'єри, радгоспи, колгоспи, аграрнопромислові комплекси і т. д. (за складеними з цією метою програмами). Згідно з програмами, вивчають і населені пункти.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+