Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання

Продуктивність праці – результативність праці, результат праці отриманий на одиницю витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів підприємства, у вузькому розумінні – обсяг реалізації товарів одними працівником за одиницю робочого часу або кількість робочого часу, що витрачається на реалізацію одиниці товарообігу.

Продуктивність праці визначається показниками:

1)    виробіток = результат праці / затрати праці (прямий показник);

2)    трудомісткість = затрати праці / результат праці (трудовитрати на досягнення одиниці результату (товарообігу).

Результати праці:

-         обсяг товарообігу;

-         обсяг реалізації товарів та надання послуг;

-         обсяг доходу (прибутку);

-         кількість покупців;

-         обсяг виконання окремих видів допоміжних операцій.

Затрати праці:

-         чисельність працівників усього по підприємству та за окремими категоріями персоналу;

-         відпрацьований фонд робочого часу;

-         витрати на оплату праці;

-         сукупні витрати на утримання персоналу.

Найважливішим показником продуктивності праці є:

 

Пп = Т / Ч

 

Т – обсяг товарообігу;

Ч – середньооблікова чисельність персоналу.

 

Продуктивність праці розраховують в цілому по підприємству, по окремих структурних підрозділах, окремих товарних групах, окремих категоріях працівників.

Ефективність праці є більш широким поняттям, яке враховує не лише кількісні результати діяльності торговельного підприємства, а й якісні досягнення – якість торговельних послуг, ступінь задоволення споживчого попиту, витрати часу та коштів населення на придбання товарів, імідж підприємства, раціональність використання робочого часу та організації торгово-технологічного процесу.

Зростання продуктивності праці може бути забезпечено при виконанні наступних умов:

1)    зростання результатів праці при зниженні витрат праці;

2)    зростання результатів праці при стабільних витратах праці;

3)    постійність результатів при зниженні витрат праці;

4)    темпи росту результатів випереджають темпи росту витрат праці;

5)    темп зниження результатів нижчий, ніж темп зниження витрат.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+