Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3.2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

7.3.2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Користування надрами є платним. Плата справляється за користування надрами в межах території України, її континентального шельфу і морської економічної зони у вигляді: платежів за користування надрами; відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій); акцизного збору.

Платниками платежів є всі суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють видобування корисних копалин. Від плати за користування надрами для видобування корисних копалин звільняються землевласники і землекористувачі, які здійснюють у встановленому порядку видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб (тобто без реалізації видобутої мінеральної сировини чи продукції її первинної переробки) або користування надрами для господарських і побутових потреб на наданих їм у власність чи користування земельних ділянках.

Об'єктом справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин є обсяг фактично погашених у надрах балансових та позабалансових запасів (обсяг видобутих) корисних копалин:

при видобутку вугілля кам'яного, вугілля бурого, металевих корисних копалин, сировини нерудної для металургії, гірничо-хімічної, гірничорудної та будівельної сировини - обсяг фактично погашених у надрах балансових та позабалансових запасів корисних копалин;

при видобутку нафти, конденсату, газу природного, підземних вод (мінеральних, термальних,  промислових),  мінеральних  грязей та  мулу  -обсяг  фактично видобутих з надр корисних копалин;

при видобутку урану, сировини ювелірної (дорогоцінне каміння), ювелірно-виробної  (напівдорогоцінне  каміння),  виробної  (виробне  каміння)  та для облицювальних матеріалів - вартість мінеральної сировини чи продукції її первинної переробки, віднесена до обсягу видобутку чи обсягу погашених в надрах запасів корисних копалин.

Нормативи плати за користування надрами встановлюються для кожного виду корисних копалин, залежно від геологічних особливостей та умов експлуатації родовищ. Якщо користувачі надр видобувають позабалансові обсяги запасів корисних копалин, плата за відповідні обсяги запасів визначається як за балансові обсяги запасів і справляється з коефіцієнтом 0,5. За понаднормативні втрати корисних копалин під час їх видобування понад установлені ліміти плата справляється у подвійному розмірі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+