Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3.4.Плата за спеціальне використання водних ресурсів

7.3.4.Плата за спеціальне використання водних ресурсів

В Україні спеціальне використання водних ресурсів є платним. Збір за спеціальне використання водних ресурсів — один із складу загальнодержавних податків і зборів, який введено для забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

Усі води на території України становлять її водний фонд, до якого належать: поверхневі води (озера, річки, струмки, водосховища, ставки і канали та інші води); підземні води та джерела; внутрішні морські води та територіальне море. Збір за спеціальне використання водних ресурсів справляється за водні ресурси загальнодержавного і місцевого значення.

До водних об'єктів загальнодержавного значення належать: внутрішні морські води та територіальні моря; підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання; поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також притоки всіх порядків; водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до лікувальних територій.

До водних об'єктів місцевого значення належать: поверхневі води, які знаходяться і використовуються в межах однієї області та невіднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення; підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Водним кодексом України визначено, що водокористувачами є підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземні юридичні та фізичні особи без громадянства, які здійснюють забір води з водних об'єктів, скидають у них зворотні води або користуються водними об'єктами.

Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб безкоштовно без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

До спеціального використання водних ресурсів належить використання водних ресурсів для задоволення водою виробничих і сільськогосподарських потреб за допомогою спеціальних пристроїв і установок або використання води без їх застосування, що може істотно вплинути на якісні та кількісні показники стану водних ресурсів, а також користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту.

Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів є всі суб'єкти підприємницької діяльності та їх підрозділи крім тих, що використовують воду виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб; підприємства гідроенергетики та підприємства водного транспорту, які експлуатують річкові водні шляхи.

Об'єктом обчислення є фактичний обсяг води, який витрачають водокористувачі з кожного виду джерела (поверхневого, підземного) з урахуванням обсягу втрат води в системах водопостачання.

Дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів видають органи Мінекобезпеки України. Для його отримання необхідно подати заяву з обгрунтуванням потреби у водних ресурсах, яка має бути узгоджена відповідною радою, з власником або постійним користувачем водних ресурсів.

Нормативи збору за спеціальне використання поверхневих водних обєктів і підземних вод встановлюються у копійках за куб. м.. Суми збору за водні ресурси загальнодержавного значення та їх понадлімітне використання перераховуються (сплачуються) платниками у розмірі 80% до державного бюджету України за місцем знаходження і 20% - до бюджетів територіальних громад. За водні ресурси місцевого значення, та їх понадлімітне використання суми збору в розмірі 100% зараховуються до місцевих бюджетів.

Платники збору за спеціальне використання водних ресурсів самостійно обчислюють його суму виходячи з фактичного обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановленого ліміту, нормативів збору та відповідних коефіцієнтів щоквартально наростаючим підсумком з початку року.

Підприємства гідроенергетики збір за користування водами для власних потреб обчислюють виходячи з обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, нормативів збору та коефіцієнтів; підприємства водного транспорту збір за користування водами для власних потреб обчислюють виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби або місць-доби експлуатації вантажних самохідних і несамохідних та пасажирських суден та нормативи збору.

Для рибогосподарських підприємств з вирощуванням товарної риби у ставках та озерах обчислення збору здійснюються із застосуванням коефіцієнта 0,1.   Якщо   рибогосподарське   підприємство   протягом   звітного   року   при вирощуванні риби не спускає воду зі ставка, то збір обчислюється за повний фактичний об'єм ставка і справляється рівними частинами щокварталу. Якщо ж підприємство при вилові риби здійснює часткове або повне спускання води зі ставка з подальшим його поповненням, то при обчисленні суми збору враховується й обсяг води, використаний на заповнення чи поповнення ставка, збір справляється у кварталі, коли здійснювалося заповнення чи поповнення ставка.

У разі перевищення водокористувачами, встановленого ліміту використання водних ресурсів збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі, виходячи з обсягів використаної води понад ліміт, нормативи збору та коефіцієнтів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+