Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7.5. Література до теми 7

Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості ВР України. — 1996. — № 30. — С. 141.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV // Відомості ВР України. — 1999. — № 46—47. — С. 403.

Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. // Відомості ВР України. — 1992. — № 49. — С. 668.

Положення про розслідування та облік нещасних випадків і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1993 р. № 623 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 25. — С. 25.

Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності. Затв. постановою КМУ від 4 квітня 1994 р. № 221 // Збірник Постанов Уряду. — 1994. — № 8. — С. 190.

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань» // Урядовий кур’єр. — 2001. — 3 січня. — № 1.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

Стичинський Б. С., Зуб І. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. — К., 2000.

Захаров В. Потерпілим на виробництві — реальний захист // Охорона праці. — 2003. — № 5. — С. 45.

Загальнообов’язкове соціальне страхування та пенсійне забезпечення (у цифрах і фактах). — К. — 2002. — С. 10—12.

Боднарук М. І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. — Чернівці., 2002. — С. 25, 55, 124.

Цибульник О. Про удосконалення тарифної політики соціального страхування від нещасних випадків // Охорона праці. — 2002. — № 12. — С. 42—44.

 

 
Пріоритети вирішення соціальних проблем // Охорона праці. — 2003. — № 3. — С. 45—46.