Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.5. Фондовий ринок

Одним із складових елементів фінансового середовища підприєм­ницьких структур є фондовий ринок, або ринок цінних паперів. Його поділяють на первинний і вторинний. Ма первинному фондовому ринку відбувається розміщення нових цінних паперів акціонерних товариств, урядових та муніципальних органів, на вторинному -здійснюються операції купівлі-продажу раніше випущених паперів (на фондових біржах або на позабіржових ринках).

 Фондова біржа - це акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, статутом і правилами фондової біржі. Для створення біржі необхідно об'єднати не менше як 20 засновників - торговців цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної та комісійної діяльності з цінними паперами.

Цінний папір- це грошовий документ, що засвідчує право на воло­діння або надання позички і визначає взаємовідносини між особою, що випустила цей документ і його власником. Емісія цінних паперів і функціонування фондової біржі регулюються Законом України „Про цінні папери і фондову біржу". Цим законодавчим актом визначено такі види цінних паперів: акції, облігації внутрішніх республіканських і місцевих позичок; облігації підприємств; казначейські зобов'язання держави; ощадні сертифікати; векселі. Основні характеристики цінних паперів викладені в ст. 4, 10,15, 18, 21 зазначеного вище Закону. Ме­ханізм їх реєстрації та обігу подано у гл. 7 цього ж Закону.

Грошові прибутки населення дають змогу вкладати кошти в цінні папери і цей процес набуває поширення (табл. 4).

Фондові біржі надають можливість підприємницьким структурам діставати кошти з досить значних нагромаджень, що безумовно пози­тивно впливає на економічний розвиток. Ця перевага повністю ком­пенсує всі недоліки фондових бірж і, отже, робить їх необхідними для суспільства

Слід зазначити, що організація фондового ринку, або ринку цінних паперів, відбувається поспіхом. Ще немає ні професійних брокерів, ні відповідного закону, ні клірингових і страхових організацій, а вже

 Таблиця 4. Грошові прибутки населення та їх розподіл, млрд крб.

 

 

 

 

 

Показник

1992

1993

1994

1994,% до

1993

1992

Грошові прибуткинасе­лення

2366,3

53386,6

421854

У 7,9 раза

У 178 раз

Витрати населення на

 

 

 

 

 

купівлю товарів, оплату послуг, обов'язкові пла­тежі тощо

1901,4

38386

349854

У 9,1

раза

У 184 рази

Кошти населення по

 

 

 

 

 

вкладах, в цінні папери тощо

130

3788,4

23596

У 6,2 раза

У 181 раз


планується створення фондових бірж. Нині потрібно навести порядок в інвестиційному бізнесі, лібералізувати Закон „Про цінні папери і фондову біржу", змінити податкову політику, яка повинна давати мо­гутні стимули для фінансових інвестицій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+