Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.8. Питання для самоперевірки

7.8. Питання для самоперевірки

 

Сутність процесу розв’язання конфлікту.

Необхідні умови для розв’язання конфлікту.

Правила для раціонального поводження учасників конфлікту в процесі його розв’язання.

Значення різних способів критики опонента.

Види етики спілкування в ході розв’язання конфлікту.

Помилки учасників конфліктної взаємодії під час його розв’язання.

Помилки керівника, який прагне розв’язати конфлікт.

Стратегія виходу з конфлікту та її види.

Співробітництво: сутність і умови застосування.

Компроміс: сутність, умови й наслідки застосування.

Пристосування: сутність, умови й наслідки застосування.

Доцільність застосування стратегії відходу від рішення проблеми.

Технологія реалізації стратегії компромісу.

Застосування методу принципових переговорів у розв’я­занні конфлікту.

Способи розв’язання конфлікту.

Послідовність процесу розв’язання конфлікту.

Характеристика дій у процедурі поетапного розв’язання конфлікту.

Критерії ефективності й результативності розв’язання конфлікту.

Техніка ПРІЗН та правила її застосування.

Умови застосування переговорів для розв’язання конфліктів.

Етапи переговорного процесу та їхня характеристика.

Тактичні прийоми поводження учасників і посередників на різних етапах переговорного процесу.

Психологічні механізми переговорного процесу та особливості їх застосування.

Технологія переговорів.

Способи подачі опозиції опонентами при переговорах.

Тактичні прийоми для здійснення різних стадій переговорів.

Форми асертивної поведінки під час розв’язання конфліктів.

Асертивна суперечка: рекомендації, аргументи й санкції для її розв’язання.

Асертивний захист прав учасника конфлікту.

Застосування тактики «заїждженої платівки» у розв’язанні конфлікту.

Асертивна відмова й тактика її здійснення.

Техніка «позначення кордонів».

Техніка «перманентної відмови».

Можливості застосування методу силового втручання для розв’язання конфлікту.

Спеціальні форми прояву силової тактики на поведінковому рівні у процесі розв’язання конфлікту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+