Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.3. Обґрунтування ефективних способів зберігання продукції

8.3. Обґрунтування ефективних способів зберігання продукції

Плануючи закладати продукцію на більш-менш тривале зберігання в спеціальних сховищах замість її реалізації безпосередньо з поля, господар має на меті одержання додаткового прибутку за рахунок:

зберігання продукції у хорошому стані до того часу, коли значно підвищуються ціни на ринку. Так, ціна на яблука зимових сортів у разі їх реалізації у жовтні-листопаді становить 1,5 грн/кг, а під Новий рік і Різдво — 3 грн, у травні — 4—5 грн;

збереження або навіть поліпшення якості продукції. Перший випадок характеризує збереження у холодильниках плодів і фрук­тів; а другий — період післязбирального дозрівання зерна пшениці (1—2 місяці), під час якого вміст клейковини в зерні може підвищитись на 1—1,5 %, а зерно може бути переведене з одного класу якості у вищий.

Характерним прикладом, що ілюструє зазначені вище способи, є обґрунтування під час розробки в 2003 р. бізнес-плану «Підвищення ефективності садівництва за рахунок зберігання яблук у холодильнику» ефективних індустріальних способів зберігання яблук у фермерському господарстві Миколи Олійника «Яблуневий сад», що розташоване в селі Шевченкове Звенигородського району Черкаської області. Це господарство спеціалізується на вирощуванні яблук і саджанців яблунь, засноване в 1999 р. у зв’язку з реалізацією українсько-голландського проекту розвитку інтенсивного садівництва в Україні на базі особистого господарства М. Олійника, який упродовж багатьох років успішно займався товарним виробництвом яблук. Земельна площа господарства становить 4,25 га, з яких: 3 га — сад із карликових прищеп М9, що плодоносять, 0,8 га — плодорозсадник, де вирощуються кроновані саджанці на продаж, 0,45 га — маточник.

Господарство вирощує яблука сучасних сортів, які користуються підвищеним попитом на ринку (Голден Делішес, Чемпіон, Джонаголд, Пікова, Еліза та ін.). При цьому використовуються сучасні технології (крапельне зрошення). Усе це забезпечує урожайність 30—40 т яблук з 1 га. Однак ефективність садівництва залишається низькою через те, що в господарстві відсутні сучасні сховища для зберігання продукції. Існуючі два невеликі традиційні підвали загальною місткістю 12 т не забезпечують раціональної температури зберігання яблук (+2 … +4°С). Температура в них коливається від 8 до 12°С, є доступ свіжого повітря, що сприяє швидшому достиганню яблук і , як наслідок, втраті якості.

На основі узагальнення практичного досвіду зберігання плодів, вивчення пропозицій фірм, які займаються виробництвом чи постачанням обладнання для зберігання продукції, консультацій наукових працівників, було розглянуто чотири варіанти зберігання 100 т яблук:

І — традиційне сховище (підвал) як базовий варіант;

ІІ — холодильна камера «Klassis», яка включає приміщення із сандвіч-панелей (Чехія), холодильного обладнання на базі двох компресорів фірми «Bitzer» і повітряохолоджувачів фірми «Gunter» (Німеччина) у комплексі з автоматичним обладнанням;

ІІІ — холодильна камера з вентиляцією, зволоженням і різними варіантами охолодження (подача охолодженого повітря у змішувальну камеру; у зимовий період у камеру подається зовнішнє холодне повітря; змішаний варіант, коли використовується внутрішнє охолодження і зовнішнє холодне повітря). Цей варіант є модифікацією другого варіанта;

ІV — холодильник з регульованим газовим середовищем (РГС), який складається з приміщення із сандвіч-панелей, спеціальної установки — скрубера, що витісняє кисень, регулює вміст вуглекислого газу та охолоджує; спеціальних герметичних дверей. Суть зберігання у газовому середовищі полягає в тому, що яблука спочатку дихають, споживаючи кисень і виділяючи вуглекислий газ, а потім у ньому зберігаються.

Таблиця 8.1

Економічна ефективність зберігання яблук
за різнимИ варіантами в СФГ «Яблуневий сад» (100 т яблук) 1)

Показники

І

ІІ

ІІІ

IV

1

Ціна реалізації 1 кг яблук

1,50

3,00

3,00

3,50

2

Виручка, тис. грн

150,0

300,0

300,0

350,0

3

Собівартість 1 кг яблук, грн

0,65

0,65

0,65

0,65

4

Експлуатаційні витрати на зберігання 1 кг яблук, грн

0,13

0,40

0,42

0,67

5

Витрати з реалізації, 1 кг/грн

0,05

0,06

0,06

0,06

6

Повна собівартість 1 кг яблук, грн

0,83

1,11

1,13

1,38

7

Загальні витрати, тис. грн

83

111

113

138

8

Прибуток, тис. грн

67

189

187

212

9

Додатковий прибуток

х

122

120

145

10

Рентабельність, %

81

170

165

153

11

Капітальні витрати, усього тис. грн

у тому числі:

камери для зберігання

холодильне обладнання

інше обладнання

монтажні роботи

40,0

38,0

2,0

232,0

113,2
50,7
37,8
30,3

240,0

113,2
52,0
43,8
31,0

376,0

113,2
52,0
161,8
49,0

12

Строк окупності (Т) капітальних вкладень, років 2)

´

1,9

2,0

2,6

1) Розрахунки в цій і наступних таблицях по фермерському господарству «Яблуневий сад» виконані спільно з Н. Олійник.

2) Т = К / ΔПрибуток; К — капітальні вкладення, ΔПрибуток — додатковий прибуток, одержаний завдяки капітальним вкладенням.

У таблиці 8.1 подано результати розрахунку економічної ефек­тивності зберігання яблук за наведеними варіантами. Перш за все, слід відзначити, що в другому—четвертому варіантах ціна реалізації 1 кг яблук становить 3—3,5 грн, або в два рази вище порівняно з базовим першим варіантом.

Це досягається за рахунок:

незрівнянно вищої якості продукції при зберіганні її в холодильнику порівняно зі зберіганням у підвалі;

реалізації продукції у більш вигідні строки: якщо зараз селянин вимушений продавати плоди прямо із саду під час збирання або протягом жовтня—грудня місяця, то нові технології зберігання дозволяють 50 % продукції реалізовувати перед Новим роком і Різдвом, а решту — у травні—червні, коли на ринку спостерігається значний дефіцит яблук.

Що ж стосується собівартості яблук, то вона складається із:

собівартості вирощування 1 кг яблук (0,77 грн), що визначена на основі технологічної карти, розробленої на кафедрі плодівництва і виноградарства Уманської аграрної академії, і включенням додаткових витрат на страхування урожаю, амортизацію саду, крапельне зрошення;

експлуатаційних витрат на зберігання яблук, які включають в себе амортизаційні відрахування будівель і споруд, вартість електроенергії, зношення тари, інші витрати (табл. 8.2). Якщо у першому варіанті ці витрати з розрахунку на 1 кг плодів становлять 13 коп., то в трьох наступних, відповідно, — 40, 42 і 67 коп.

Аналіз економічної ефективності розглянутих чотирьох варіан­тів зберігання яблук дозволяє зробити такі висновки:

найменш ефективним є перший варіант, оскільки він не забезпечує високої якості продукції, і як результат — значно менший прибуток і рентабельність виробництва. Єдиною його перевагою є невисока вартість капітальних вкладень, що дозволяє селянину реалізувати його за рахунок власних коштів;

четвертий варіант, що передбачає зберігання яблук у холодильнику з регульованим газовим середовищем, навпаки, забезпечує найвищу якість продукції. Але він дуже капіталомісткий (378 тис. грн капітальних вкладень) і тому на даному етапі не доступний власникові господарства;

другий і третій варіанти, при майже однаковій вартості капітальних вкладень, розрізняються деякими технологічними особливостями зберігання яблук у холодильниках, практично рівнозначні і тому, на наш погляд, слід віддати перевагу третьому варіантові, що передбачає багатоваріантність охолодження.

Таблиця 8.2

Розрахунок експлуатаційних витрат
ЗІ зберігання 100 т яблук

Показники

Варіант

I

II

III

IV

Капітальні вкладення, тис. грн,

у т. ч. будівлі, споруди

обладнання

40,0
38,0
2,0

232,0
113,0
119,0

240,0
113,0
127,0

376,0
113,0
263,0

Норма амортизації, %

— будівлі, споруди

— обладнання


5
15


5
15


5
15


5
15

Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн

— будівлі, споруди

— обладнання

— усього


1,9
0,3
2,1


5,65
17,85
23,5


5,65
19,05
24,7


5,65
39,45
45,1

Електроенергія, тис. грн

0,5

4,7

4,7

6,0

Зношення тари, тис. грн

9,0

9,0

9,0

9,0

Інші прямі витрати (техобслуговування, ремонти тощо)

1,0

3,0

4,0

7,0

Усього, тис. грн,

у т. ч. з розрахунку на 1 кг яблук, грн

12,6
0,13

40,2
0,40

42,4
0,42

67,1
0,67

Порівняно з першим (базовим) варіантом другий і третій варіанти забезпечують отримання додаткового прибутку 120—122 тис. грн, рентабельність на рівні 165—170 %. Строк окуп­ності капітальних вкладень становить близько двох років.

У майбутньому ж, коли будуть накопичені відповідні кошти, доцільно реалізувати більш прогресивний і перспективний четвер­тий варіант зберігання яблук у РГС. Але для цього потрібно в разі реалізації другого чи третього варіанта передбачити будівництво приміщень і придбання обладнання, яке у майбутньому можна було б використовувати і за переходу на варіант зберігання плодів у регульованому газовому середовищі.

Повний аналіз ефективності вирощування і зберігання яблук неможливий без розрахунку точок беззбитковості. На рис. 8.3 і 8.4 наведено графіки беззбитковості, відповідно, тільки вирощування яблук і вирощування та зберігання їх у холодильній камері
(ІІ-1 варіант). При цьому на осі абсцис була показана урожайність від 150 до 400 ц/га з діапазоном 50 ц, а на осі ординат — виручка і витрати. Вихідна інформація для побудови графіків наведена в табл. 8.3 і 8.4. За основу взято проектну (і майже досягнуту в 2002 р.) урожайність 300 ц/га, а виручка і витрати за іншими варіантами врожайності розраховані експертно-оцінним методом.

Рис. 8.3. Графік беззбитковості вирощування плодів яблук

Рис. 8.4. Графік беззбитковості виробництва
і зберігання яблук у холодильнику

Ці розрахунки підтвердили одержані раніше (табл. 8.1) дані про ефективність зберігання яблук у холодильниках: якщо точка беззбитковості вирощування яблук досягається при урожайності 130 ц/га, то у варіанті вирощування і зберігання у холодильнику — знижується до 80 ц/га за рахунок підвищення якості продук­ції, кращих строків реалізації і, як наслідок, вищої ціни.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+