Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.5. Міжнародний кредит і його види

   Міжнародний кредит (МК) — це відносини між суб'єктами світового господарства з приводу надання, використання і повернення позички. Його основна мета - одержати максимальний доход у вигляді відсотка.

Принципи МК:

1.    Терміновість — кредити надаються на певний строк.

2.    Зворотність — повернення грошей власникові.

3.    Платність — плата за користування кредитом.

4.    Забезпеченість — гарантії одержувача кредиту.

Види гарантій:

матеріальні (нерухомість і матеріальні цінності);

урядові.

5. Цільовий характер. МК, як правило, надається під рішення конкретних економічно обґрунтованих задач.

Суб'єктами МК можуть бути держава; групи держав; фірми (відособлені господарські одиниці, зареєстровані в країнах місцезнаходження); банки; страхові компанії; транснаціональні компанії; міжнародні організації (економічні, валютно-фінансові); державні установи (міністерства, відомства).

Функції МК:

забезпечує перерозподіл матеріальних і фінансових ресурсів між країнами;

дозволяє більш ефективно використовувати фінансові і матеріальні ресурси;

сприяє нагромадженню матеріальних і фінансових ресурсів з метою їх більш раціонального використання в майбутньому;

прискорює процес реалізації товарів, розширює границі міжнародної торгівлі;

забезпечує володіння найважливішими методами конкурентної боротьби на світовому ринку;

сприяє рішенню програм структурної перебудови економіки окремих країн;

знижує платоспроможність країн-позичальників і підвищує рівень їхньої заборгованості кредиторам.

Основні форми МК:

I. По цільовому призначенню:

1. Зв'язаний МК— це МК, що має строго цільовий характер, що закріплюється в кредитному договорі, контракті або угоді. Даний кредит поділяється таким чином:

комерційний кредит — МК, що надається на закупівлю товарів або оплату послуг;

інвестиційний капітал — МК, що виділяється для будівництва конкретних господарських об'єктів;

2. Фінансовий МК — капітал, що не має строгого цільового призначення і, що використовується по розсуду позичальника на будь-які мети;

3. Емісія цінних паперів — будь-який різновид МК, коли банки виступають як посередників між позичальниками і безпосередніми кредиторами — інвесторами, що поміщають свої грошові кошти в цінні папери.

II. По формах надання:

1.  Товарний МК — кредит, що надається у виді товарів;

2.  Валютний МК— кредит, що надається у ВКВ і валютних цінностях.

III. По суб'єктах надання:

1.  Приватний МК — кредит, що надається приватними фірмами і банками;

2.  Урядовий МК— кредит, що надається урядовими кредитними установами;

3.  Змішаний МК — кредит, що складається з приватних і державних засобів;

4.  Кредит міжнародних установ — кредит, що надається міжнародними організаціями (МВФ — Міжнародний валютний фонд, МБРР — Міжнародний банк реконструкції і розвитку, ЕБРР — Європейський банк реконструкції і розвитку).

IV.  По характері забезпечення:

1.  Забезпечений МК — капітал, що надається в заставу під товарно-матеріальні цінності і комерційні документи;

2.  Бланковий капітал — капітал, що наданий без гарантій застави і комерційних документів.

V. По термінах кредитування:

1.  Понадкороткостроковий кредит — надається на термін до одного місяця, на кілька тижнів, на тиждень, на добу, на день, на ніч;

2. Короткострокові кредити — надаються на термін до одного року, до 16 місяців;

3.  Середньострокові кредити — надаються на термін до 5-7 років;

4.  Довгострокові кредити —  надаються на термін більш 5-7 років.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+