Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9. 3. Методи захисту авторських прав в Інтернеті

Методи захисту авторських прав включають сучасні спо­соби захисту інформації і прав в мережі Інтернет.

Один з них — це запис інформації із сторінок сайтів на ла­зерний диск, з подальшим депонуванням його у Веб-депози-тарії. Даний метод ефективний у вживанні по відношенню Щодо об'єктів інтелектуальної власності, для захисту суміжних прав і правової охорони нетрадиційних об'єктів, наприклад, охорони службової і комерційної таємниці. Окрім цього, захищаючи зміст інформації на сайті, можна уникнути вірогідних претензій, пов'язаних із змістом

публікацій. Цей метод досить простий і виглядає таким чи­ном: існує депозитарій, куди депонуються всі наявні ма­теріали, у тому числі CD і Веб-сторінки. Особа подає заявку про те, що вона є власником, описуючи матеріал. Далі фіксується дата прийому матеріалу (дуже важливо для вста­новлення пріоритетності). Заявнику видають свідоцтво про те, що матеріал, прийнятий на збереження, і як одиниця збе­реження матеріал залишається в депозитарії.

Ще один спосіб, поширений за кордоном, — це водяні зна­ки в електронних копіях зображень і фотографій, їх нано­сять за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке встановлює таємний код певного формату у файли. При звичайному (візуальному) розгляді зображення не можливо побачити закодовані зображення — знак «Copyright», ім'я автора, рік видавництва і т. ін. Але, за допомогою викорис­тання певного програмного засобу, можна довести, що файли містять додаткові дані про особу, яка їх записала. Водяні зна­ки є стійкими щодо операцій із зображенням, наприклад: стискання, зміна розміру, формату і кольору, які не знищу­ють знаки, а лише можуть їх частково пошкодити.

Ситуація ускладнюється з розвитком Інтернет, де немає поняття національних кордонів, існує постійне збільшення швидкості комунікацій і інтенсифікація інформаційних про­цесів. Закони, при розробці яких істотно використовувалося поняття «національних кордонів», є не придатними до вико­ристання. На Заході раніше почалася епоха глобальних інформаційних мереж і там вже досягли певного успіху на шляху захисту прав для об'єктів комп'ютерного світу. Був створений інститут «Internet Policy Institute», одним з на­прямів роботи якого є розробка шляхів охорони прав інте­лектуальної власності в нових умовах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+