Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9. 9. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій, управління фінансовою діяльністю

9.9. Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій, управління фінансовою діяльністю

Управління міжнародними готівковими коштами передбачає врахування фінансових рішень, що приймаються в інших галузях. ТНК мають приймати фінансові рішення, які враховують взаємозв’язок між контролем та регулюванням грошових операцій, складанням кошторисів капіталовкладень та їхньою окупністю, а також структурою капіталу. ТНК, що здійснюють свої операції на загальносвітовому рівні, мають можливість отримати прибуток за рахунок централізації окремих фінансових функцій. Однією з таких функцій є контроль та регулювання міжнародних грошових операцій.

Механізми, що застосовуються для підвищення ефективності контролю та регулювання грошових операцій, мають ураховувати фактори, що визначають послідовність проведення тих чи інших операцій для ТНК, а саме:

у різних країнах, де діють ТНК, норма прибутку від операцій з основним та зворотним капіталом різна, і це потребує розмежування між такими процесами, як складання довгострокових кошторисів капіталовкладень і короткострокові рішення щодо контролю та регулювання грошових операцій;

ТНК, що діють на території країн із високим рівнем інфляції, часто мають можливість отримати вищий рівень прибутку за активами у результаті ефективного контролю і регулювання грошових операцій. Тому вони повинні надавати більшого значення цій сфері діяльності;

протягом тривалого періоду на міжнародних фінансових ринках превалювали змінні криві прибутковості за процентними ставками. У цих умовах прибуток фірми значною мірою залежить від ефективних методів контролю і регулювання грошових операцій. Ось чому ці функції не повинні бути залежними від інших фінансових рішень.

Контроль та регулювання грошових операцій ТНК як система, що складається з різних ланок, здійснює з метою отримання прибут­ку на всіх рівнях системи незалежно від особистих прагнень окре­мих структурних підрозділів. Цілями ТНК також є оптиміза­ція вкла­день готівкових коштів, мінімізація фінансових затрат і транз­акційних витрат, уникнення валютних збитків системою ТНК.

З погляду потреб зарубіжних філій, які мають різні уявлення щодо контролю та регулювання грошових операцій корпорації, цей контроль і регулювання мають сприяти отриманню асигнувань і досягненню більш вузьких та конкретизованих цілей, які полягають у мінімізації податкового тягаря, уникнення збитків від політичних і економічних ризиків та ін.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+