Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

9.1. Сутність, задачі, види і методи фінансового планування

Фінансове планування — процес визначення фінансових ресурсів по джерелам формування і напрямкам цільового використання згідно з виробничими і маркетинговими показниками підприємства в плановому періоді. Мета фінансового планування полягає у забезпеченні виробничого процесу необхідним обсягом джерел фінансування. Головні задачі фінансового планування:

1.     Забезпечення виробничо-інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами.

2.     Установленя раціональних фінансових відносин з державою, банками, підприємствами та іншими юридичними особами.

3.     Визначення шляхів ефективного вкладання капіталу, оцінка раціональності його використання.

4.     Виявлення і мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

5.     Здійснення контролю за утворенням і використанням платіжних засобів.

         В залежності від терміну планування поділяється на:

·        оперативне — у формі платіжного календаря та капітального бюджету (від 10 днів до половини року);

·        поточне — у формах поточних фінансових планів (на рік);

·        довгострокове прогнозування — у формі загальної фінансової стратегії і фінансових політик по окремим аспектам фінансової діяльності підприємства (2 – 5 років). Іноді цей план називають бізнес-планом.

Фінансове планування використовує наступний методичний інструментарій:

·        нормативний метод;

·        розрахунково-аналітичний — планування певного показника здійснюється по темпу зросту, по рівню в другому показнику, по циклу;

·        економіко-математичне моделювання;

·        оптимізація планових рішень.