Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

В умовах конкуренції і можливостей клієнта щодо вибору обслуговуючого банку, конкурентоспроможність розрахунково-касо­вих послуг, які банк надає клієнтам, має вагоме значення для роз­ширення його клієнтської бази.

Аналіз конкурентоспроможності послуг банку включає такі етапи:

визначення ринку банку, що включає географічну зону, клієнтів, ідентифікацію банків-конкурентів;

визначення показників конкурентоспроможності розрахунково-касового обслуговування;

порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності банку з показниками банків-конкурентів;.

висновки щодо напрямів підвищення конкурентоспроможності банку на ринку розрахункових і касових послуг.

Аналіз ділянки ринку банку здійснюється в складі маркетингового дослідження.

Показники конкурентоспроможності банківських послуг є типовими для ринку послуг, але мають враховувати особливості банківської діяльності.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється за такими показниками:

наявність розвиненої мережі структурних підрозділів, які надають розрахункові та касові послуги (кількість і типи);

кількість банкоматів;

кількість торговельних (банківських) терміналів та інших електронних пристроїв;

зручність розташування;

кількість імпринтерів;

послуги, які надає банк, порівняно з особливостями та характеристиками послуг банків-конкурентів;

наявність вільного входу до місця здійснення операції;

зручність місця проведення операції для клієнта;

рівень конфіденційності операції;

тривалість надання послуги;

тривалість операційного часу банку;

регламент обміну інформацією по каналах зв’язку при електронній формі розрахункових документів;

можливість філії щодо надання всього переліку послуг, які надає головний банк;

своєчасність здійснення переказів;

кількість випадків і сума пені за перевищення нормативного терміну проходження платежів;

термін замовлення для зняття з рахунка готівкових коштів;

рівень тарифів на послуги відносно рівня тарифів банків-конкурентів;

розмір плати банком клієнтові за тимчасове користування залишком коштів на його поточному рахунку;

періодичність сплати банком клієнтові процентів за користування залишком коштів на його поточному рахунку;

розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасного повідомлення банку про факти помилкового зарахування коштів на рахунок та /чи несвоєчасного їх повернення;

розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасної оплати послуг банку;

наявність технічних засобів зв’язку для отримання інформації про стан рахунку;

можливість проведення електронних банківських операцій.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється окремо для оптового і роздрібного ринку у зв’язку з різними умовами надання послуг, різними критеріями оцінки якос­ті послуг юридичними і фізичними особами, різним ступенем відкритості інформації на цих сегментах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+