Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.11. Оподаткування міжнародної діяльності ТНК

9.11. Оподаткування міжнародної діяльності ТНК

Визначенню податкових умов діяльності ТНК належить особливе місце у фінансовій політиці корпорації. Це пов’язано з тим, що ТНК діють у різних податкових системах. Податкові системи країн розташування структурних підрозділів ТНК і країни національної належності материнської компанії відрізняються за багатьма параметрами, зокрема за податками на доходи і рівнем податків.

Оподаткування впливає на такі основні сфери політики ТНК, як:

іноземне інвестування;

форма організації структурного підрозділу за кордоном;

форма фінансування і кредитування;

стратегія переказів грошових коштів;

стратегія управління валютними ризиками.

Названі сфери політики ТНК особливо реагують на такі основні податки, як податок на:

прибуток;

додану вартість;

капітал і дивіденди;

доходи працівників;

соціальні податки.

У визначенні податкових умов діяльності транснаціональних компаній враховуються такі аспекти: національні чи глобальні підходи застосовуються до оподаткування прибутків в окремих країнах; система основних податків і процедура їх сплати; порівняльний рівень оподаткування основних операцій і результатів діяльності; відмінності в режимах та умовах оподаткування в окремих країнах; уникнення подвійного оподаткування при проведенні трансграничних операцій; наявність чи відсутність подат­кових пільг, кредитів і заліків щодо операцій ТНК тощо.

Зокрема, розглянемо підходи до оподаткування прибутків кор­по­рації, класифікованих залежно від національних податкових систем:

Перший підхід — територіальний, або « звільнення від податків за територіальною ознакою». Оподатковуються прибутки, отримані національними та іноземними компаніями на території певної країни, тобто повністю виключає з податкової бази зарубіжний дохід компанії. Країни, що дотримуються цього принципу, дозволяють не вираховувати з прибутку, що оподатковується витрати, здійснені за кордоном. До таких країн належать Венесуела, Бразилія, Австралія, Південна Африка, Канада та деякі інші.

Другий підхід — національний, резидентський, світовий. Оподатковуються всі прибутки корпорації, отримані в країні реєстрації, і прибутки, отримані від діяльності філій корпорації в усіх інших країнах світу. Це призводить до подвійного оподаткування, тобто податок береться в іноземній країні, де розташована філія, і в країні реєстрації ТНК.

Для уникнення подвійного оподаткування між країнами укладаються двосторонні угоди, де передбачається декларування:

прибутку, сплаченого ТНК у цій країні;

прибутків, отриманих філіями зарубіжних корпорацій в іншій країні, які враховуються при визначенні оподаткованого прибутку ТНК.

У названих угодах про уникнення подвійного оподаткування одночасно передбачаються знижені ставки оподаткування при трансферті:

прибутку;

дивідендів;

роялті;

інших видів доходу від філій до материнської корпорації.

Третій підхід — «всесвітня система пільг». Він передбачає, що всі доходи системи ТНК, тобто доходи як зарубіжних структурних підрозділів, так і материнської компанії, повинні оподатковуватися всіма видами податків. Але одночасно передбачається, що на прибутки дочірньої компанії ТНК у країні, де вона діє, мають поширюватися податкові пільги. Також передбачається оподаткування доходу від капіталовкладень (дивіденди, проценти, рента та роялті) зарубіжних корпорацій, що контролюються. Цей підхід сприяє накопиченню прибутку у податковому сховищі чи в країнах з низьким рівнем оподаткування. Таке накопичення виступає як безпроцентний кредит, що надається країною, якій належить цей дохід, у формі відстрочених податків. Цього підходу дотримуються Японія, США та ін.

Дуже часто другий і третій підходи не виділяють окремо, а об’єд­нують під єдиною назвою «всесвітня система пільг».

З метою оптимізації оподаткування ТНК використовують певні методи, які класифікують на дві групи: 1) організаційні та 2) економічні [12, с. 121].

До економічних методів оптимізації оподаткування належать:

концентрація доходів корпоративних фінансових компаній, розташованих у країнах із пільговим оподаткуванням фінансових операцій, пільговим режимом уникнення подвійного оподаткування або в офшорних зонах;

використання корпоративних (трансфертних) цін у розрахунках між зарубіжними структурними підрозділами ТНК;

інвестування через власну інвестиційну компанію у структурі ТНК;

кредитування з використанням власних фінансових структур або кредитування філій під гарантії ТНК;

трансферт активів ТНК через ліцензійні угоди;

транспортне обслуговування операцій ТНК через власні транс­портні та судноплавні компанії, зареєстровані в офшорних зонах.

До організаційних методів оптимізації оподаткування відносять:

експорт товарів і послуг спеціальними засобами, наприклад без фактичного перетину кордону, на основі «толінгу», що означає тимчасове вивезення сировини і комплектуючих на митну територію та їх перероблення на готову продукцію з наступним експортом;

операцій за кордоном на основі агентських угод, партнерства або спільної інвестиційної діяльності з місцевими компаніями без створення юридичної особи;

створення зарубіжного представництва, а не філії, що дає змогу декларувати прибутки в країні їх походження, де діє представництво, а не в країні базування материнської компанії;

створення спеціальних дочірніх компаній у країнах зі сприят­ливим або пільговим оподаткуванням чи в офшорних зонах;

передання частини зарубіжних філій та дочірніх підприємств під контроль спеціальної холдингової компанії, зареєстрованої у країні зі сприятливим оподаткуванням операцій з капіталом і репатріації дивідендів.

Таким чином, організаційні методи оптимізації оподаткування ТНК переважно пов’язані з вибором тієї чи іншої форми організації діяльності ТНК за кордоном. Кожний організаційний структурний підрозділ компанії (представництво, філія, дочірня компанія) має певні особливості діяльності (незалежно від того, є він самостійною одиницею, чи перебуває на балансі головної контори), і від цього залежить її оподаткування в країні, що приймає, і в країні базування. ТНК діють у різних податкових системах. Податкові системи країн, де розташовуються організаційні структурні підроз­діли ТНК, і країни національної належності материнської компанії розрізняються за кількома параметрами, у тому числі, видами податків, якими обкладаються прибутки ТНК, і рівнем податкових ста­вок. Система оподаткування в країні базування і в країні, що приймає, впливає на економічну ефективність операцій ТНК.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+