Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

9.15. До ордолібералізму. Неолібералізм

До ордолібералізму. Неолібералізм

1. Неолібералізм у вузькому значенні. Ф. Хайєк «Оновити класичний лібералізм»

2. Ревізія
неолібералізму

2.1. Ліберальний інтервенціонізм

2.1.1. Суспільно-політичний неолібералізм. В. Репке: «Зміцнювати сили суспільної інтеграції»

2.1.2. Неолібералізм у ринковій політиці. А. Рюстов: «Підтримувати структурні зміни способом сприяння пристосуванню суб’єктів господарювання»

2.1.3. Соціальний неолібералізм. А. Мюл-
лер—Армак: «Поставити ринкове господарство на службу соціальному»

2.2. Ордолібералізм. В. Ойкен, Ф. Бем: «Створити і підтри­мувати конкурентний порядок»

3. Соціальне ринкове господарство. Л. Эрхард: «Систематична економічна політика, що сприяє волі»

Соціальне ринкове господарство в Німеччині: джерела, концепція, практика

До неолібералів слід віднести й представників австрійської школи Л. Мізеса і Ф. Хайєка. Переконання Мізеса розкриває така теза: методи регулювання мають своїм результатом умови, які з погляду їхніх власних прибічників більш незадовільні, ніж той стан справ, котрий існував до початку втручання і на поліпшення якого було спрямовано регулювання.

Основна теза Ф. Хайєка: принципова обмеженість людського знання, якого ніде немає в концентрованому вигляді. Воно розсіяно в безлічі джерел і голів так, що об’єктивна і всеосяжна картина світу, включаючи економіку, просто неможлива. Нагромаджене соціальне знання втілюється в звичаях, нормах і навиках людей. Сукупність норм та інститутів суспільства формує порядок, що підтримується і видозмінюється завдяки діяльності людей. Для Хайєка, який стверджував, що якщо йому невідоме
поняття «соціальне», неприйнятним є і соціальне ринкове господарство. У нього ринок — «диво». Ринок — система добровільного обміну (каталаксія).