Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Структура землекористування в Україні

9.2. Структура землекористування в Україні

Загальна земельна територія України становить 60,36 млн.га. Серед усіх земельних угідь найбільшу господарську цінність мають сільськогосподарські угіддя, площа яких становить понад 69,4 % усієї території країни. Сюди включено ріллю, багаторічні насадження, залежі і перелоги, сінокоси і пасовища. Частка ріллі і багаторічних насаджень у структурі сільськогосподарських угідь становить 82,1 %. Це занадто високий показник, що в багатьох випадках перевищує оптимальний рівень.

Важливим народногосподарським показником є землезабезпечення. Його визначають як відношення площі відповідних угідь до наявного населення країни (області, району, підприємства). Цей показник становить по Україні 81 га сільськогосподарських угідь і 64,0га ріллі на 100 жителів. Це досить високий рівень землезабезпечення порівняно з іншими країнами світу.За кількістю ріллі на 100 жителів попереду України лише Австралія (153га), Канада (167,5га), США (67 га), тоді як у Данії цей показник становить 50, Угорщині 49,5, Фінляндії 50, Іспанії 39,1, Франції 31,4, Англії 11, Японії — 3 га.

Зі зростанням населення показник землезабезпечення знижується, тому необхідно постійно поліпшувати земельні ресурси, бережливо використовувати їх, не допускаючи невиправданого вилучення сільськогосподарських угідь для потреб інших галузей народного господарства.

Крім землезабезпечення, не менш важливим народногосподарським показником є якість земельних угідь. Сільськогосподарські угіддя України представлені різноманітними грунтами, але більшість з них мають високу родючість. Так, в структурі генетичних типів грунтів України, що зайняті під орними землями, чорноземи і лучно-чорноземні грунти, як найбільш родючі, займають близько 73 %, сірі опідзолені грунти та чорноземи опідзолені —понад 12 %, каштанові — близько 4 %.

Основним документом земельного законодавства нашої держави, яким регулюються земельні відносини, з метою створення необхідних умов для раціонального використання й охорони земель, рівноправного розвитку усіх форм власності на землю і форм господарювання є Земельний кодекс України.

У відповідності із Земельним кодексом всі землі України розподіляються на відповідні групи.

1. Землі сільськогосподарського призначення — землі, що надані для потреб сільськогосподарського виробництва або призначені для таких цілей.

2. Землі населених пунктів —землі в межах міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів, а також земельні ділянки для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, житлових, житлово-будівельних і дачно-будівельних кооперативів.

3.  Землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення.

4. Землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

5. Землі лісового фонду — землі, що вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового господарства.

6. Землі водного фонду. Представлені землями, що зайняті річками, озерами, водоймами, болотами, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами, а також землі по берегах водоймищ у межах захисних смуг.

7. 3емлі запасу - усі ті землі, що не передані у власність або не надані в постійне користування. Вони перебувають у віданні Рад народних депутатів і призначаються для передачі у власність або в користування, включаючи оренду, переважно для сільськогосподарських потреб.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+