Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

9.4. Визначення обсягу вибірки та способи поширення результатів вибіркового спостереження

При підготовці вибіркового спостереження виникає необхідність визначити мінімальну чисельність одиниць у вибірці, яка забезпечує її репрезентативність. При цьому величини  та W визначаються наближено, або беруться результати попередніх чи пробних досліджень.

Мінімальна чисельність вибіркової сукупності розраховується за формулами :

при повторному випадковому відборі :

                                   n =       та      n = ;

при без повторному випадковому відборі та механічному відборі:

                            n =      та      n = .

Наприклад, планується  провести механічний відбір з 3000 одиниць. При цьому з ймовірністю 0,954 помилка середньої не повинна перевищувати 3,5 г при дисперсії ваги 164. Отже,

                                                    n = = 53 од.

В статистичній практиці результати вибіркового спостереження найчастіше використовуються для одержання генеральної середньої та генеральної частки.

Якщо вибіркові характеристики мають дискретний характер, то генеральні набувають інтервального вигляду з певним рівнем ймовірності.

Межі генеральної середньої :

 

 

                                x -

Межі генеральної частки :

w -

Наприклад, якщо середнє значення показника у вибірковій сукупності становило 750 кг, а помилка вибіркового спостереження з ймовірністю 0,997 дорівнює 20 кг, генеральна середня буде знаходитися в межах :

 

x -

750-20

730.

 

В деяких випадках для визначення генеральних характеристик використовується метод прямого перерахунку. При цьому визначається коефіцієнт поправки, який призначений для коректування результатів вибіркового спостереження. Цей метод найчастіше застосовується тоді, коли вибіркове спостереження має на меті перевірку якості суцільного спостереження.

Наприклад, при проведенні перепису транспортних засобів по області методом суцільного спостереження підраховано 135680 одиниць. За результатами вибіркового спостереження  (один район) одержано 17584 одиниці проти 17630 одиниць при суцільному спостереженні. Отже, поправочний коефіцієнт становить :

                                     Кп =  = 0,997.

Тоді, скоректований результат суцільного спостереження дорівнює :

                             N = 135680*0,997 = 135527од.

Таким чином, даний метод дозволяє одержати генеральні характеристики у вигляді дискретних величин, на відміну від наведеного раніше.