Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.4. Література до теми 9

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року.

Закон України «Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення» від 20 червня 1997 року.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» від 27 листопада 2003 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 р.
№ 106 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 р. № 600 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР, про порядок введення в дію Законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно­бильської катастрофи».

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. «Про доплати і компенсації особам, які працюють в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1997 р. № 35 «Про перевірку правильності видачі посвідчень «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1992 р. № 706 «Про порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС».

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.03.2000 р. № 45 «Про забезпечення планомірного функціонування Державного реєстру осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР від 26.02.1988 р. № 12 «Концепція проживання населення на радіоактивно забруднених територіях».

Національна доповідь України «15 років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання» — Київ: Чорнобильінтерінформ, 2001.

Збірник матеріалів «До парламентських слухань у зв’язку з
15-ю річницею Чорнобильської катастрофи» — Київ: ПП «Демос-90», 2001.

Звіт Управління у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Київської міської державної адміністрації за 2001 рік — Київ, 2001.

Аналітичні та довідкові матеріали до парламентського слухання у зв’язку з ХІV річницею Чорнобильської катастрофи «Курс на подолання» — Київ: Чорнобильінтерінформ, 2000.

Сборник основных законодательных актов, инструкций и разъяснений по социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы — Киев: АО «Киевская книжная фабрика», 1998. — 137 с.

Аналітичні дані «Всебічна оцінка ризиків внаслідок аварії на ЧАЕС». — Київ, 1998.

Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения — Вена: МАГАТЭ. — 1997. — 382 с.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.—6.5.001-98. — Київ. — 1998. — 135 с.

Проект «Національної програми мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на період 2001—2005 років та до 2010 року».

Гусєв О. П. «Ключ аварійного захисту» — Київ: Видавничий центр «ДрУк». — 2001. — 271 с.

Дурдинець В., Самойленко Ю., Яценко В., Яворівський В. Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Ук­раїні внаслідок Чорнобильської катастрофи: Збірник законодавчих актів та нормативних документів — Київ: Чорнобильінтерінформ, 2001. — 624 с.

Яценко В. Соціальний, медичний та протирадіаційний захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи: Збірник законодавчих актів та нормативних документів. — Київ: Чорнобильінтерінформ. — 1998. — 616 с.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+