Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.4.5. Архітектура та програмно-апаратне забезпечення

У мережі S.W.I.F.T. використовується комунікаційний протокол Х.25, що забезпечує передачу даних між користувачами і керування центрами мережі. Формат переданих повідомлень відповідає рекомендаціям МККТТ Х.400. До складу мережі входять рис.9.12.:

Рис.9.ІІ.Технологія підготовки банківського повідомлення МТ-100.

<$ процесор керування системою (System Control Processor, SCP);

■=> маршрутні процесори (Slice Processors, SP);

=> регіональні процесори (Regional Processors, RP);

■=> процесори зв'язку (Communications Processors, CP).

Масове підключення користувачів до системи S.W.I.F.T.'здійснюється за допомогою місцевих мереж доступу (S.W.I.F.T. Access Points, SAP), кожна з яких, може обслуговувати декількох абонентів по виділеному каналу зв 'язку, або по звичайній телефонній лінії загального користування.

Вибір конкретного способу підключення до порту SAP виконується, власне, користувачем.

•   Перевагою виділених ліній є, можливість установки на них апаратури ,   для шифрування повідомлень, що неможливо при використанні телефонних каналів загального користування.

Місцева мережа процесорів зв'язку СР забезпечує з'єднання регіональних процесорів із мережею місцевого доступу. Крім того, СР зв'язують RP з іншими вузлами мережі S.W.I.F.T. Це, наприклад, дає можливість RP зв'язуватися зі своїм "хазяїном" - маршрутним процесором і в той же час одержувати повідомлення від інших SP, що входять у систему.

Регіональні процесори виконують функції входу/виходу в систему S.W.I.F.T по місцю розташування абонентів і фактично весь доступ користувачів до системи здійснюється за допомогою цих вузлів. Програмне забезпечення, що працює на RP, зв'язується з забезпеченням користувача для організації правильного і безпечного логічного підключення до мережі. Усі вхідні повідомлення перед передачею на наступний рівень (SP) перевіряються на правильність і відповідність стандартам S.W.I.F.T. Вихідні повідомлення зберігаються на відпо­відному RP, що забезпечує їхню передачу користувачам. Таким чином, кожний регіональний процесор виконує функції:

>  керування протоколами передачі повідомлень;

>  контроль правильності вхідних повідомлень;

>  перевірка контрольних сум повідомлень;

>  передача позитивних (АСК) і негативних (NAK) підтверджень
користувачам.

Усі користувачі відомі системі під визначеними адресами. Кожна така адреса належить відповідному маршрутному процесору (SP - "хазяїну") і відповідає своєму регіональному процесору ("основний" RP для цього вузла). У звичайному випадку вся кореспонденція, що передається на той або інший вузол, направляється на його основний RP.

Маршрутні процесори управляють власне передачею (маршру­тизацією) і збереженням повідомлень. На SP лежить основне обчислю­вальне навантаження в мережі S.W.I.F.T. У початковій конфігурації системи є тільки два активних SP (із своїми дублерами), кожний із яких належить своєму центру керування системою. В міру збільшення графіка до системи підключаються додаткові SP для збільшення сумарної пропускної здатності. Основні функції SP полягають у наступному:

Рис. 9.12. архітектура мережі S WIFT.

^ керування маршрутизацією повідомлень, що передаються між користувачами через відповідні RP;

*$ збереження з подвійним копіюванням усіх повідомлень і відпо­відних історій їхньої передачі;

*=> передача на RP підтверджень збереження, що свідчать про запис повідомлення в базу даних;

°? створення загальних звітів (наприклад, звіту про недоставлені повідомлення);

•=> обробка запитів на відновлення повідомлень із бази даних;

<=> підтвердження доставки повідомлень;

<=> попередження користувачів про неможливість передачі повідомлення;

•=> загальна обробка системних повідомлень;

•=> ведення системного архіву;

^> збір статистичної інформації і ведення рахунків.

Кожне вхідне повідомлення зберігається SP у двох екземплярах. SP також зберігає інформацію про всі спроби доставки повідомлення адресату (так звана "історія доставки"). Усе це істотно полегшує процес відновлення роботи після збою, а також аналіз причин виникнення тієї чи іншої помилки.

Процесор управління системою (SCP) керує роботою всієї мережі S.W.I.F.T. Він управляє всіма її компонентами і стежить за всіма спробами доступу до системи. Більшість його функцій виконуються 'автоматично, однак для виконання деяких операцій потрібно втручання людини. Серед основних "обов'язків" SCP можна відзначити наступні:

•  збір інформації про роботу апаратури і програмного забез­
печення S. W.I.F.T.;

•  збір інформації про збої і помилки;

•  керування процесом відновлення після збою;

•  динамічний розподіл ресурсів системи в залежності від
конкретної ситуації;

•  розсилання нового програмного забезпечення і баз даних.

В даний час існує два SCP в Америці і два - у Голландії. У будь-який момент часу активний тільки один із них, а інші три знаходяться в стані чекання, беззупинно збираючи дані про конфігурацію системи. Така організація забезпечує високу надійність роботи мережі навіть у випадку повної втрати зв'язку з одним із центрів керування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+