Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.8. Питання для самоперевірки

9.8. Питання для самоперевірки

 

Призначення професійних переговорів.

Ділова нарада й питання, що вирішуються на ній.

Навчально-виховне завдання ділового спілкування.

Доцільність наради для керівника.

Доцільність наради для співробітників.

Класифікація видів нарад.

Роль ділових нарад в управлінській діяльності керівника.

Етапи технології організації та проведення ділових нарад.

Елементи процесу підготовки ділових нарад і вимоги до їх формування.

Умови й особливості процесу проведення ділових нарад.

Характеристика процесу ухвалення рішення за результатами наради.

Алгоритм ділових переговорів.

Види діяльності на підготовчому етапі проведення переговорів.

Фази процесу проведення переговорів.

Особливості процедури аргументування на переговорах.

Завершення переговорів.

Аналіз результатів переговорів.

Кокус і особливості його проведення.

Методи проведення ділових переговорів.

Прийоми, способи та принципи застосування методів ведення переговорів.

Переговорні стилі.

Фактори, що сприяють позитивному сприйняттю ділового партнера на переговорах і нарадах.

Критерії підбору учасників ділових переговорів і нарад.

Особливості поведінки учасників на стадії початку ділового спілкування.

Характеристика стадії передачі інформації під час ділового спілкування.

Роль та індивідуальні вимоги до учасників ділових переговорів і нарад.

Особливості поведінки різних типів ділових партнерів на переговорах і нарадах.

Поради з тактики аргументування.

Правила керівника наради.

Проблеми управління діловою нарадою та способи її проведення.

Особливості взаємодії керівника та співробітників у процесі ділових нарад.

Рекомендації голови на діловій нараді.

Умови ефективності ділових переговорів.

Заборони й рекомендації учасникам переговорів.

Проведення ділових нарад, що стосуються ефективності.

Рекомендації доповідачеві.

Поради учасникам нарад щодо раціональної поведінки в проблемних ситуаціях.

Загальні рекомендації учасникам нарад.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+