Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності є одним із найважливіших та найефективніших важелів державного регулювання ринкової економіки. Держава за допомогою податкової політики забезпечує створення необхідних передумов до структурної перебудови національної економіки та її зростання, а не тільки формує джерела фінансування суспільно-необхідних витрат, реалізуючи фіскальну функцію податків.

Проблеми оподаткування та організації податкового обліку традиційно привертають до себе підвищену увагу науковців і практиків, оскільки в цій сфері перехрещуються інтереси держави й регіонів з інтересами суб'єктів господарювання та громадян — платників податків. Гармонізація і підтримання балансу цих інтересів дозволяє створити необхідні умови для забезпечення підйому економіки, соціальної стабільності в суспільстві та підвищення добробуту населення.

Одним із основних завдань, які на сьогоднішній день, стоять перед науковцями, є розробка шляхів зближення бухгалтерського і податкового обліку, з метою зменшення трудовитрат облікових працівників.

Даний навчальний посібник узагальнює закони України, нормативні і інструктивні акти, податкові роз'яснення, накази, листи, пов'язані з організацією і веденням податкового обліку станом на 1.07.2005 року, які враховані при висвітленні кожної теми. Здебільшого в ньому описана методика податкового обліку будівельних підприємств.

Теоретичні положення, наведені в навчальному посібнику, підкріплені прикладами господарських операцій, схемами первинних документів, регістрами синтетичного та аналітичного обліку, податковою звітністю, що дозволить краще освоювати поданий матеріал.

В кінці навчального посібника наводиться глосарій найбільш важливих термінів, які використовуються в нормативних документах з податкового обліку, з поясненнями до них, а також список рекомендованої літератури.

Навчальний   посібник   укладено   відповідно   до   програми   курсу

„Податковий облік". Він призначений для студентів спеціальності „Облік і аудит", наукових працівників, бухгалтерів-практиків будівельних організацій та інших вітчизняних підприємств.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+