Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні передбачає формування достовірної облікової інформації про діяль­ність підприємств, організацій, установ. Важливим напрямом
цієї роботи є врахування галузевих особливостей діяльності на підприємствах, що забезпечує виявлення внутрішніх резервів, економію матеріальних і трудових ресурсів, запобігання невироб­ничим втратам, зниження виробничих витрат і собівартості продукції. У посібнику відображено особливості бухгалтерського обліку в окремих галузях економічної діяльності: сільському господарстві, будівництві, автотранспорті, оптовій і роздрібній торгівлі, громадському харчуванні.

З огляду на обмежений обсяг основним у посібнику є викладення навчального матеріалу стосовно особливостей обліку на підприємствах окремих галузей економічної діяльності. Пріоритетне значення надається бухгалтерському облікові виробничих витрат і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) у кожній галузі. Не розглянуто або розглянуто скорочено облік об’єктів, що мають єдину для всіх галузей методику обліку (облік грошових коштів тощо).

Посібник написано відповідно до Закону України «Про бухгал­терський облік та фінансову звітність в Україні», чинних національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. У ньому дістали відображення чинні галузеві інструкції з бухгалтерського обліку окремих об’єктів обліку, й насамперед з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

Викладення матеріалу супроводжується схемами бухгалтерських записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, формами первинних документів та облікових регістрів (зокрема й галузевих), прикладами окремих розрахунків.

Посібником можна скористатися у вищих навчальних закладах усіх рівнів, а також з метою підвищення кваліфікації облікових працівників під час самостійного вивчення матеріалу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+