Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Мета дисципліни «Валютні операції» — набуття студентами необхідних знань і практичних навичок з проведення валютних операцій.

Основні завдання дисципліни спрямовані на:

розуміння цілей, функцій, норм, форм і правил валютних операцій;

вивчення сутності валютних операцій, їх класифікації, механізмів проведення;

отримання практичних навичок з відкриття та ведення валютних рахунків, валютних операцій на практиці.

У темі 1 «Сутність валютних операцій та їх класифікація» розкривається поняття валютних операцій та визначаються їх види. У темах 2—4 згідно з поданою автором класифікацією наводиться характеристика механізмів здійс­нення конверсійних операцій, операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів, неторгових операцій. Розкриття понятійного апарату операцій з відкриття та ведення валютних рахунків і кореспондентських відносин з інозем­ними банками подається в темах 5 і 6. У додатку студентам пропонується 150 тестів для здійснення самостійного контролю вивченого матеріалу.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням знання студентами базових понять та основних концепцій політичної економії, міжнародної економіки, міжнародних фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, обліку в зарубіжних країнах, міжнародних комерційних контрактів.

Автор висловлює сердечну подяку колегам — викладачам кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету за зауваження і пропозиції, що суттєво поліпшили зміст навчального посібника.

Програма курсу «Валютні операції»

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+