Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

На сьогоднішній день однією з найсуттєвіших проблем є адаптація системи бухгалтерського обліку в Україні до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів. Вирішення означеної проблеми потребує вивчення досвіду розвинутих країн, що особливо актуально в умовах глобалізації економіки, розширення міжнародних зв’язків.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні було започатковано прийняттям КМУ спеціальної програми. Починаючи з 2000 року введено в дію новий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкцію по його застосуванню, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, розробка яких продовжується.

В той час для майбутніх фахівців бухгалтерського обліку, міжнародної економіки суттєве значення має ознайомлення з міжнародними стандартами фінансової звітності, їх порівняння з національними, чому і буде сприяти даний конспект лекцій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+