Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Туризм одержав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Його швидкий розвиток – одна з характерних рис сучасності. Особливо сприяє цьому розширення політичних, економічних, наукових і культурних зв'язків між країнами й народами світу.

До туризму проявляється всезростаючий економічний інтерес. Забезпечення туристськими послугами – дохідна стаття державного бюджету багатьох країн. Туризм помітно впливає на розвиток багатьох галузей національної економіки.

У 2005 році, за даними WTTC, у світі на туризм припадало:

Зайнятість

ВВП

Експорт

Споживання

Інвестиції

8,3%

10,6%

12,0%

10,4%

9,4%

Але значення туризму не можна оцінювати тільки економічними вигодами. Він є однією з найбільш активних форм спілкування людей, що сприяє встановленню й розширенню міжнародних культурних зв'язків між країнами, зміцненню дружби й співробітництва народів світу. Соціально-політичне значення туризму не завжди можна виміряти кількісними економічними показниками.

Міжнародний туризм може стати істотним фактором забезпечення миру в усьому світі й основою для міжнародного порозуміння, може зробити свій внесок у встановлення нового економічного порядку, який сприяв би скороченню економічного розриву між розвиненими країнами, й тими що розвиваються.

У нашій країні туризм відіграє важливу роль у підвищенні культурно-освітнього рівня людей, розширенні їхнього світогляду. Це – один з ефективних видів активного відпочинку, у процесі якого відновлення працездатності сполучається з пізнавальною діяльністю.

Туризм у нашій країні за останні роки перетворився в окрему галузь економіки, яка динамічно розвивається. Досить сказати, що у 2005 році, за даними WTTC в Україні на туризм припадало:

Зайнятість

ВВП

Експорт

Споживання

Інвестиції

10,3%

12,8%

14,8%

9,5%

18,2%

Питома вага туризму як активного відпочинку в загальній структурі відпочинку населення нашої країни постійно зростає. Цьому сприяють і багаті туристичні ресурси нашої країни, і славні традиції її історії. Він відображає характерну тенденцію сучасності, коли перевага віддається розвитку активного, динамічного, масового відпочинку.

З економічного погляду туризм – це особливий вид споживання туристами матеріальних і духовних благ, послуг і товарів, що виділяється в окрему галузь економіки. Туристична індустрія забезпечує туриста всім необхідним: транспортом, засобами розміщення та харчування, культурно-побутовими послугами, сувенірами, розважальними заходами тощо.

Слово «туризм» походить від французького слова «tour» (тур) – прогулянка, поїздка, подорож. Воно означає кругову подорож із поверненням у висхідний пункт. Запозичене із французької мови, це слово увійшло в другій половині XIX в. у мови багатьох народів. Якщо спочатку слово «туризм» тлумачилось як пішохідний рух з метою прогулянки, то тепер це поняття отримало більш широке значення.

До туристів варто відносити осіб, які добровільно й тимчасово перебувають за межами звичайного середовища з метою розумного використання вільного часу для відпочинку, оздоровлення, ознайомлення із природними, культурними, історичними, архітектурними, господарськими місцями та об’єктами.

До туристів можна відносити також тих, хто тимчасово виїжджає з місця постійного проживання з метою здійснення трудової діяльності, яка оплачується зі звичайного середовища, знаходиться у відрядженні тощо.

Відповідно до визначення WTO, турист — це відвідувач, тобто «особа, яка подорожує і здійснює перебування в місцях, що знаходяться за межами його звичного середовища, на термін не більше 12 місяців з будь-якою метою, окрім заняття діяльністю, що оплачується з джерел у місцях, які відвідуються».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+