Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Завдання курсу «Безпека життєдіяльності» (БЖД) полягає у чіткому розумінні небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що виникають як у середовищі проживання людини, так і у середовищі навчання і праці.

БЖД — це ступінь захисту людини від надзвичайної небезпеки, де під терміном «небезпека» мається на увазі вплив на людину факторів, які можуть викликати відхилення стану її здоров'я від нормального. Природа цих факторів може бути пов'язана як з причинами природного або соціально-економічного характеру (екологічними катастрофами, низьким економічним рівнем життя та ін.), так і з причинами техногенного характеру (з рівнем забруднення навколишнього середовища як наслідком виробничої діяльності людини, аваріями, катастрофами на підприємстві, транспорті, війнами та ін.).

Зміни, що відбуваються в нашій країні сьогодні: приватні підприємства, приватизація, кооперація, ринкові відносини, інфляція і т.д., здатні загострити проблеми безпеки життєдіяльності людини. Так, зараз скорочуються наукові дослідження з проблем безпеки, зменшується чисельність інспекторів, скорочується служба охорони праці. Надзвичайні ситуації в Україні виникають у 5-8 разів частіше, ніж в інших промислове розвинутих країнах світу, в результаті чого щорічно гине понад 1% населення (більше 50 тисяч осіб). Майже третина аварій і нещасних випадків на виробництві пов 'язана з незадовільними знаннями людей порядку дій у надзвичайних ситуаціях. Це — наслідок серйозних недоліків у навчанні як на виробництві, так і в освітніх закладах. Вивчення предмету БЖД стане важливим кроком у розширенні світогляду майбутніх фахівців про безпеку людини та її захист у процесі виробничої і побутової діяльності, в умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу.

Процес навчання складається з теоретичних і практичних занять, що проходять відповідно до законодавства України та інших діючих нормативних документів.

Предмет грунтується на знаннях психології, фізіології людини, екології, охорони праці та цивільної оборони.

Викладання дисципліни має на меті:

—  вивчення структури, змісту і взаємозв'язку життєдіяльності людини із середовищем  праці й проживання;

— визначення чинників, причин І параметрів, що сприяють виникненню надзвичайних ситуацій,

— визначення принципів І способів захисту людей в умовах повсякденного життя, а також в умовах надзвичайних ситуацій,

— прищеплення практичних навичок щодо захисту життєдіяльності від шкідливого І небезпечного впливу параметрів середовища мешкання та вражаючих факторів осередків ураження у надзвичайних ситуаціях

КУРС БЖД ПОКЛИКАНИЙ НАВЧИТИ:

•   Усвідомлювати, що в центрі уваги повинна бути людина як головна цінність суспільства

•   Розкривати закономірність життєдіяльності людини в системі «людина — техніка — середовище мешкання»

•   Виявляти джерела забруднення, небезпечні та шкідливі фактори навколишнього середовища, що впливають на життєдіяльність

•   Створювати безпечні i нешкідливі умови життєдіяльності

•   Прогнозувати виникнення i приймати кваліфіковані рішення в умовах надзвичайних ситуацій з ліквідації негативних наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, застосування зброї масового ураження

Автор буде вдячний за зауваження І пропозиції щодо поліпшення викладеного матеріалу посібника
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+