Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Передмова
Серед дисциплін, які вивчають слухачі центру підготовки магістрів,
важливе місце займає економіка. Це обумовлює необхідність підготовки
відповідної навчальної літератури.
На жаль, посібника, який адресно відповідав би навчальній програмі
(рекомендований Головним управлінням державної служби України та
Міністерством освіти і науки), в Україні нині бракує.
У даному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної
програми, затвердженої Головним управлінням державної служби України та
Міністерством освіти і науки, уперше зроблена спроба викласти слухачам
центру підготовки магістрів, у формі опорного конспекту лекцій, цілісний
погляд на економіку як систему знань. Він враховує як специфіку
попередньої початкової економічної освіти у вузі, так і особливості
перехідного стану української економіки.
Навчальний посібник складається з двох частин, 8 тематичних блоків, в
яких досліджуються теоретичні аспекти ринкової економіки і
макроекономіки. В першій частині “Основи теорії ринкової економіки”
розглядаються сутність та моделі ринкової економіки, висвітлюється ринок
як особлива форма організації економіки, розкривається зміст підприємства
та підприємницької діяльності в ринковій економіці, дається характеристика
головних елементів відтворення і нагромадження в сучасних умовах.
В другій частині аналізуються основні макроекономічні показники в
системі національних рахунків; досліджуються проблеми макроекономічної
нестабільності: циклічний характер розвитку економіки, безробіття, інфляція,
взаємозв’язок між інфляцією і безробіттям; висвітлюються елементи
ринкового механізму макроекономічного регулювання: сукупний попит і
сукупна пропозиція, споживання та заощадження, інвестиції, базові моделі
економічної рівноваги, мультиплікатори витрат і податків. Завершується
розгляд цієї частини аналізом механізмів зовнішньоекономічної діяльності,
платіжного балансу, валютного курсу й економічної рівноваги в умовах
відкритої економіки.
Всі тематичні блоки посібника логічно між собою пов’язані.
Проблематику кожної теми визначає програмна анотація, яка допомагає
орієнтуватися в процесі опанування матеріалом.
По завершенні кожної теми, для закріплення матеріалу, наводяться
основні терміни, а після частин – додаткова література, яка може
використовуватись при поглибленому вивченні матеріалу. Виклад складних
теоретичних питань ілюструється прикладами застосування теорії у
практичній діяльності.
При написанні посібника були використані сучасні вітчизняні та
закордонні підручники з економічної теорії та макроекономіки, досвід
подання в них матеріалу, розглядання проблем.
Матеріали посібника були апробовані при двохрічному викладанні
курсу економіки в центрі підготовки магістрів у Тернопільській академії
народного господарства.
Навчальний посібник розрахований на широке коло людей, які
вивчають курси економічної теорії і макроекономіки за програмами
підготовки бакалаврів і магістрів. Він повинен допомогти їм вивчити та
осмислити теоретичні аспекти економічного життя сучасного суспільства,
озброїти їх науковим інструментарієм економічного аналізу.
Посібник буде корисним також працівникам державних установ та
комерційних структур, усім бажаючим оволодіти знаннями з економіки.
Автор висловлює щиру подяку Єрмак Орисі Степанівні за редагування
і Світлані та Василю Болейчукам за технічну допомогу в підготовці рукопису
посібника.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+