Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Докорінні зміни у соціально-політичному розвиткові Укра­їни пов’язані з радикальною економічною реформою, демократизацією та формуванням правової держави і громадянсь­кого суспільства, побудованих на пріоритеті прав і свобод громадян, рівності всіх форм власності.

Органічною складовою здійснюваних у країні перетворень є реформування банківської системи і визначення її правових основ.

Сучасні банки своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, активно впливають на економічні та соціальні процеси. Сферою банківської діяльності охоплені всі суб’єкти — від органів законодавчої і виконавчої влади до підприємств, організацій, фірм, фізичних осіб.

Банківська система й банківське законодавство України знаходяться в процесі становлення і їх розробка є першочерговим і актуальним завданням сучасної науки. За цих умов важливого значення набуває вивчення основ банківського права. Пропонований посібник деякою мірою заповнить той вакуум, що утворився через відсутність спеціальної літератури, яка
висвітлювала б правові засади банківської діяльності на су­часному етапі. Посібник допоможе пізнати сутність банківського права й банківської системи України, опанувати основи правового положення Національного банку України, з’ясувати актуальні проблеми організації та діяльності комерційних бан­ків, засвоїти порядок здійснення основних видів банківських операцій.

В роботі дається загальна характеристика валютного законодавства, аналізується правовий режим валютних операцій, а також висвітлюються питання правового регулювання ринку цінних паперів.

Навчальний посібник є першим в Україні виданням з дисципліни «Банківське право» і призначається для студентів юридичних і економічних вузів, викладачів, спеціалістів банківських установ.