Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

У сучасних умовах посилення інтернаціоналізації господарських, комерційних зв’яз­ків набуває актуальності питання правового регулювання таких зв’язків на міжнародному рівні шляхом прийняття спільних оптимальних рішень з боку держав, міжнародних організацій, суб’єктів міжнародної комерційної діяльності (комерсантів).

Засобом такого регулювання є правові норми, система яких становить міжнародне комерційне право.

Міжнародне комерційне право є однією з профільних дисциплін для студентів міжнародно-економічних, міжнародно-правових факультетів та спеціальностей.

Мета курсу — вивчення головних принципів та інститутів міжнародного комерційного права, оз­найомлення з особливостями правового регулювання міжнародної комерційної діяльності, вироблення навичок роботи з міжнародними нормативними актами.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються існуючі концепції тлумачення і визначення міжнародного комерційного права, його джерела, сфера застосування.

Програмний матеріал викладений у трьох розділах, які охоплюють головні питання міжнародного комерційного права, і за змістом являє собою базовий конспект загальної частини пропонованого курсу.

Навчальний посібник містить термінологічний словник, додатки, у ньому використані міжнародні нормативні акти й іноземне законодавство.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+